Od pátku 19. dubna již není řidičům umožněn průjezd centrem Hranic. Tímto opatřením chce místní radnice přispět k zklidnění dopravy v historickém jádru města.

Vedle řidičů ale mají dopravní změny dopad také na obchodníky a živnostníky v centru, kteří se obávají odlivu zákazníků a poklesu tržeb.

"Zaráží mě, že se jedná o velmi závažné rozhodnutí, které může rozhodnout o bytí a nebytí x živnostníků a výrazně ovlivnit způsob života v Hranicích. I přesto toto opatření přijala pouze Rada města Hranice bez projednávání na zastupitelstvu či bez konzultace s uživateli nebytových prostor. Toto usnesení bude totiž pro mnohé z nich znamenat konec,"uved jeden z přítomných občanů Václav Čihal.

"Nerozumím tomu proč jste nás nepřizvali k nějakému jednání. Určitě bychom byli schopni předložit návrhy, které by mohly situaci zlepšit," vyjádřil za majitele nemovitostí a živnostníky nespokojenost Jiří Matuška.

"Víme, že jsou tady tři skupiny, které se nikdy nedomluví. Na jedné straně jsou tu lidé, kteří zde bydlí a chtějí mít klid. Na další straně tu jsou majitelé nebytových prostor na náměstí, kteří je logicky chtějí pronajímat živnostníkům. A samozřejmě jsou zde také sami živnostníci, kteří pochopitelně chtějí, aby jejich zisky byly vyšší než náklady. Jakmile posadíme tyto tři skupiny k jednomu stolu, nikdy se nedohodnou," reagoval starosta Jiří Kudláček.

Nad zavedenými změnami se však nepozastavovali pouze občané, ale i někteří zastupitelé. "Jedná se o zcela zásadní rozhodnutí a vy jste jej nekonzultovali ani s občany, ani s námi v zastupitelstvu. Rozhodli jste o nás bez nás, tak k čemu je teď vlastně nějaká diskuze?" ptal se člen zastupitelstva Robert Selzer.

Průjezd trestat nelze

Jeden z hlavních důvodů vysokého počtu aut v centru je podle radnice nedodržování zákazu průjezdu městem.

Podle měření městské policie projelo denně hranickým náměstím průměrně 3500 až 3800 aut. Z toho přibližně 700 řidičů denně zákaz porušilo a v centru vůbec nezastavilo.

Právě postih těchto řidičů by podle některých mohl být řešením, jak frekvenci dopravy v historickém jádru snížit. "Je to porušení pravidel? Je. Je v tom snad nějaký rozdíl oproti třeba zákazu stání? Není. Tak ať je za to postih," prohlásil Jiří Matuška.

Velitel městské policie, však tuto možnost nevidí jako reálnou.

"Není v našich silách monitorovat počínání všech řidičů, kteří vjedou na náměstí. Když nám navíc řidič řekne, že nezastavil třeba proto, že jel na náměstí vyzvednout někoho, kdo tam nebyl, tak jak mu dokážeme, že neříká pravdu?" oponoval velitel Miroslav Mann.

Nové hnutí

Obchodníci a majitelé nemovitostí na náměstí však nehodlají složit zbraně a založili spolek Živé náměstí.

"Abychom se nějakým způsobem mohli zapojit do diskuze a předložit městu naše návrhy, založili jsme toto hnutí. My si uvědomujeme, že situace ohledně průjezdu se musí řešit, ale podle nás by to mělo být postupně," Zdeněk John.

Ten následně vyzval starostu města, aby zrušil rozhodnutí rady, a aby se, i za přispění spolku, vypracoval návrh nový.

"Já vás ujišťuju, že k žádnému zrušení rozhodnutí v tuto chvíli rada nepřistoupí. Po uplynutí tří měsíců opatření vyhodnotíme, jak jsme původně avizovali. O tom, že se situace na náměstí musí nějak řešit jsme se bavili už celé minulé volební období a žádný ideální scénář, jak uspokojit všechny strany, se nenašel," připomněl starosta a pokračoval.

"Proto teď vítám, že se dospělo k nějakému řešení, které teď nechme otestovat. Chceme to za ty tři měsíce konečně vyřešit. Zklidnění dopravy v centru města je ostatně jedním ze stěžejních bodů programového prohlášení zastupitelstva," doplnil důrazně Jiří Kudláček.

Jednání se zástupci spolku a návrhům na budoucí řešení je nicméně město podle starosty otevřeno. "Tuto iniciativu pochopitelně vítáme," uzavřel Jiří Kudláček.