V jednáních o dopravním řešení ve městě nastal průlom – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic totiž jasně vyslovil názor, že prioritou číslo jedna bude stavba průtahu Přerovem.

„Shodli jsme se na tom, že řešení neúnosné situace na území města Přerova má výsadní postavení,“ informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík. Podle jeho slov je do budoucna nejlepším receptem na urychlené řešení katastrofální dopravní situace spolupráce kraje, města a ředitelství silnic a dálnic. „Za tím účelem jsme se zde také sešli,“ podotkl Brunclík.

Z jednání vyplynulo, že průtah bude realizován dříve, než stavba dálničního obchvatu. „Termíny zahájení jednotlivých staveb zatím nebyly pevně stanoveny. Pokud se ale podaří získat územní rozhodnutí, mohla by se začít realizovat první etapa průtahu v roce 2009,“ upřesnil . Se stavbou obchvatu se pak počítá zhruba v roce 2013.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic nepovažuje za hlavní problém řešení dopravy v Přerově nedostatek financí. „Nalezení peněz nebude zdržovat stavbu. Způsoby financování najdeme v průběhu příprav,“ řekl Alfred Brunclík.

Daleko závažnější je podle něho fakt, že záměr na mimoúrovňové křížení ČD Přerov–Předmostí naráží na odpor majitelů pozemků. Pouze čtyřiadvacet procent majitelů totiž se stavbou souhlasí, osmnáct procent zatím na návrhy společnosti nereagovalo a zbývající podstatná část si klade podmínky, za nichž je ochotna stavbu akceptovat.

„Jsou to nekonečné tahanice, a proto budeme považovat za výhru, když se podaří v rozumném čase získat územní rozhodnutí,“ poznamenal dále. Jeho slova potvrdil také náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek (ODS). „Společnosti jako Baumax nebo Lidl si kladou specifické požadavky na vjezd do svých provozoven. Dalším problémem je pak samotná stavba průtahu od mostu Legií směrem k autobusovém nádraží, kde jsou opravené domy v majetku různých právnických nebo fyzických osob. S jejich vlastníky budeme muset začít jednat o podmínkách výkupu,“ nastínil Kulíšek.

Podle jeho slov by měla být v první fázi hotová mimoúrovňová křižovatka, na které Ředitelství silnic a dálnic nyní intenzivně pracuje a počítá s ní. Ve druhé etapě pak proběhne stavba úseku od mostu Legií směrem k autobusovémunádraží. „Tato akce by měla být dokončena dříve než dálniční propojení Říkovice – Lipník. Se zahájením výstavby rychlostní komunikace R 55 se počítá v roce 2013,“ uzavřel Kulíšek.