V současné době se tímto titulem mohou pyšnit na Přerovsku jen Hustopeče nad Bečvou.

„Tento krok děláme hlavně pro podpoření zdravého místního patriotismu a také pro to, aby se i spoluobčané, kteří se do obce přistěhovali, ještě více ztotožnili s místem kde všichni žijeme. Žádný hmotný prospěch to zatím nepřinese, jen se věci vrátí na své místo,“ vysvětlil důvody, proč obec o navrácení titulu usiluje, místostarosta Dřevohostic Petr Dostál.

„Žijeme v městečku, které je střediskem celému blízkému okolí. Máme základní vybavenost, typické náměstí s radnicí, historický zámek a od středověku různá privilegia,“ doplnil starosta obce Stanislav Skýpala.

Podle jeho slov dopátrat a doložit existenci obce jako městyse nebylo složité. Se zpracováním žádosti Dřevohostickým výrazně pomohl ředitel státního okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček.

„Ten ve svém komentáři upozorňuje na první písemnou zmínku o Dřevohosticích, která je datována roku 1358, a hned o deset let později se v zemských deskách olomouckých objevuje označení oppidum, tedy městys,“ upřesnil starosta Skýpala.

Se žádostí o navrácení historického titulu nechtělo vedení obce dlouho otálet. „Vždyť měnit zákony je tak snadné a třeba později to bude výhodou i pro náš rozpočet,“ míní místostarosta Dostál.

Vedení obce věří, že projednání žádosti o navrácení titulu nebude trvat dlouho, protože už na konec června připravuje k této události oslavu.

„Zatím je vše jen na papíře, počkáme na rozhodnutí parlamentu, doufáme však, že koncem června již budeme městečkem,“ věří dřevohostický starosta Stanislav Skýpala.

Titul městys se přestal oficiálně užívat po nástupu komunismu v roce 1948. Nikdy ale nebyl obcím zákonem odebrán. Na navrácení titulu by měly mít nárok obce, které toto označení užívaly před vznikem národních výborů v roce 1954.

Právo užívat titul městys mají na Přerovsku pouze Hustopeče nad Bečvou. Tento titul jim byl navrácen v roce 2006.

„Požádali jsme o něj hned, jakmile to bylo možné. Tímto statutem jsme se přihlásili k historii, neboť byl u nás užíván už od čtrnáctého století,“ informoval Václav Vomáčka, tajemník úřadu městyse Hustopeče nad Bečvou.