Pane starosto, kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Upřímně – nejsou více či méně důležité věci. Jsem rád, že jsme hned na podzim roku 1990 stanovili priority, od kterých jsme za 23 let v zastupitelstvu neustoupili ani o píď a vývoj nám dává za pravdu, že postupujeme správně. Prvořadě podporujeme tvorbu pracovních míst, dále bydlení ve všech formách a školství. Všechny ostatní úkoly jsou neméně důležité, ale nese je vývoj. Určitě tak musím jmenovat protipovodňová opatření (naši obec povodně zasáhly čtyřikrát) či stále chybějící infrastrukturu v podobě kanalizace (svou velikostí nespadáme do žádného dotačního titulu a investiční náročnost je nad síly obce).

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Letošním úspěchem jsou určitě získané dotace – tudíž správně nasměrované žádosti. Dokončujeme varovný protipovodňový systém, budujeme první čtyři nádrže, které by měly přibrzdit přívalové deště, a máme finanční příslib na dalších šest. Zateplujeme kulturní dům a školní kuchyň, brzy zakoupíme zametací stroj, rozdáme občanům kompostéry, vysadíme stovky stromů v extravilánu, vybudujeme umělé povrchy na školních sportovištích, nové přírodní dětské hřiště a víceúčelové výletiště. Radost máme, že jsme rovněž získali dotaci na sběrný dvůr a občané nebudou muset s každou nepotřebnou věcí do Hranic. Hasiči letos dostali nové auto. Před dokončením máme druhý domov pro seniory a před zimou zahájíme výstavbu bytů pro mladé rodiny.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Za největší problém považuji státem nastavená pravidla, jenž obcím finance nepřeje a současně plnými hrstmi rozhazuje. Dlouhodobě pracujeme s nezaměstnanými a takzvaně sociálně slabými. S plnou odpovědností si dovolím tvrdit, že tak bohatý a demotivačně fungující stát, jako je náš, jsem nepoznal, a to jsem objel celý svět. A právě státní podpora skupině příživníků demoralizuje slušné a pracovité a to se odráží v práci starosty. Jak můžete chtít po lidech, ať si uklidí či řádně platí své závazky, když zloděj, neplatič, zašívák a podvodník má vždy navrch. A ti opravdu potřební jen tiše zírají.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Jsem přesvědčen, že oblasti volnočasové a kulturní nejsme v naší obci nic dlužni. Myslím, že by těžko kdo mohl říci, že tzv. protežujeme jedny či druhé. Podmínkou podpory je však vlastní aktivita. Bohužel všude jsou ti, co táhnou, a ti, co se vezou či kritizují. Vedle podpory spolků jsme vytvořili tradici nových obecních společenských, sportovních a kulturních aktivit, které si našly své příznivce mezi místními i v okolí. Mám na mysli například již tradiční Mistrovství v mažoretkovém sportu, Pivní slavnosti či Bělotínský týden zpěvu nebo Valentův hudební podzim. V našem každoročním kalendáři téměř není týden, kdy by se něco nedělo.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací, nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?

Odliv? Na konci světa, daleko od aglomerace nám za dvacet let přibylo v bývalých Sudetech 18 procent obyvatel. Ale ne samo sebou. Masivně stavíme byty, finančně dotujeme individuální výstavbu, podporujeme nová pracovní místa, rozšiřujeme a modernizujeme předškolní i školní kapacity. K nám se zkrátka lidé nehrnou jako do městských satelitů, ale jsme optimisté.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Jestli se žije dobře, nevím, ale obyvatelé neutíkají, naopak přicházejí noví. Máme základní občanskou vybavenost, dobrou dopravní dostupnost a na obec nezvykle vysoký počet pracovních míst. Je bohužel smutné, že naše snaha o vyřešení dopravy (dálnice, obchvat, železniční koridor) je negována státem, který k nám přes Kunčice a Bělotín nasměroval těžkou dopravu. V případě Kunčic je to neexistence palačovské spojky, v Bělotíně chybí mýtná brána, takže se jezdí mimo dálnici přes obec. I tak si myslím, že jsme obcí, kde se dá důstojně a smysluplně žít.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Asi bych si otevřel hospodu na mýtince, jak pravil Jára Cimrman, ale na rozdíl od něj bych tam dělal vše pro to, aby tam lidem pivko a buřt chutnaly a rádi přicházeli, česky řečeno, pobejt.

AUTOR: MARTIN VOJÁČEK