Alespoň takové jsou současné plány radnice, jejíž představitelé to potvrdili na úterním projednání s obyvateli této městské lokality.

„Na setkání přišli pouze tři zájemci z řad veřejnosti, ovšem nedá se říct, že by lidé o regeneraci sídliště neprojevovali zájem. Tito zúčastnění obyvatelé se hlavně chtěli ujistit, že v dřívějších plánech města nenastala žádná závažná změna," řekl referent odboru správy majetku Pavel Slovák, který byl na jednání přítomen.

Mnohem znatelnější ohlas veřejnosti úředníci získali při jarním dotazníkovém šetření, ve kterém mohli obyvatelé Struhlovska vyjádřit své poznatky, námitky či chválu týkající se právě této oblasti.

Ze šesti set rozeslaných anketních lístků se na radnici vrátila přibližně jedna třetina.

„Myslím, že dvě stě zodpovězených dotazníků se dá považovat za úspěch. Máme tak nyní k dispozici dostatečný vzorek respondentů, ta anketa určitě splnila svůj účel," doplnil Pavel Slovák.

Nové cesty, zeleň i hřiště

Regenerace panelového sídliště se rozdělí na celkem tři etapy.

Pokud vše půjde podle předpokladů bude se v průběhu příštího roku pracovat na projektové dokumentaci a v roce 2016 by se konečně mohlo začít s první etapou.

Zbývající dvě fáze by pak přišly na řadu v roce 2017.

Vedení města však ještě předtím bude žádat o dotační příspěvek.

Revitalizace Struhlovska má zahrnovat samozřejmě zejména opravy cest, chodníků a některých objektů, počítá se i s výsadbou nové zeleně nebo s dětským hřištěm.

K pracím na komunikacích, které ještě s projektem chystané revitalizace přímo nesouvisí, se však přistoupilo už v průběhu letošního léta.

Po stížnostech obyvatel předláždili na Struhlovsku pracovníci městské firmy Ekoltes Hranice některé chodníky.

„Jednalo se o tři nebo čtyři místa. Chodníky jsme předláždili například před školou nebo na Nerudově ulici. V některých případech šlo i o stometrové úseky," uvedl ředitel společnosti Milan Vinkler s tím, že přes letní měsíce firma provádí také pravidelnou očistu ulic kvůli zvýšené prašnosti a další běžnou údržbu.