Přípravné fáze na této poměrně rozsáhlé akci, která vedle rozšíření jezu o třetí jezové pole zahrnuje i výstavbu takzvaného rybochodu, se už ale v současnosti rozběhly.

„V současné době máme schválenou projektovou dokumentaci pro územní řízení. Projekt bude financován z dotací ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, které momentálně zpracovává podmínky pro dotační program třetí etapy protipovodňových opatření," uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Právě z tohoto programu by mělo být rozšíření jezu v Hranicích financováno. „Než ale budou podmínky pro udělení dotací známy, nemůžeme začít s realizací stavby," dodala mluvčí státního podniku.

Digitální povodňový plán a rozšíření informačního systému

V souvislosti s protipovodňovými opatřeními vstupuje do další etapy také digitální povodňový plán a rozšíření informačního systému Hranicka, který má už v září letošního roku plnohodnotně varovat obyvatele celkem dvaadvaceti připojených obcí regionu před náhlými přívaly vody.

Systém se přitom zaměřuje zejména na menší potoky. V současné době existuje po celé oblasti Hranicka celkem 34 pozorovacích míst, ze kterých se pomocí srážkoměrů a limnigrafů monitoruje výška hladin v potocích.

„Srážkoměry už jsou umístěny na vodojemech a stavbách obcí. Tato fáze projektu je už nyní zapojená a funkční. Starostové mohou přes počítač sledovat nejen stav toku ve svých obcích, ale také situaci ve výše položených místech, kterým daná říčka protéká," uvedl Miroslav Wildner, který v celé věci zastupuje Hranice a má ve své gesci i organizační záležitosti.

Hlásné systémy

Hlavní náplní letošních fází bude uvedení hlásných systémů, prostřednictvím kterých budou starostové obcí z centrály své občany varovat před hrozícím nebezpečím. V médiích také ještě proběhnou výzvy dotčeným obyvatelům. Ti po předložení čísla mobilního telefonu budou s předstihem přijímat varovné informace skrze krátké SMS zprávy.

Celý projekt si vyžádá celkem dvanáct milionů korun. Devadesát procent z této částky hradí ministerstvo životního prostředí, zbývajících deset procent budou financovat jednotlivé zapojené obce.

Po uvedení digitálního systému do provozu letos na podzim odstartuje pětiletá udržitelnost projektu. Během této doby se teprve mělo ukázat, nakolik je celý systém funkční a efektivní. Rozmístění srážkoměrů a limnigrafů v potocích není neměnné. Monitorovací přístroje se dají přemístit do oblastí, které představitelé obcí například z hlediska povodňové hrozby uznají za rizikovější.