Praktické maturity se na lesnické škole prolínají napříč všemi odbornými předměty, jako jsou myslivost, ochrana lesa, těžba, hospodářská úprava a lesnická ekonomika.

„Studenti musejí umět vypracovat podklady pro mzdu a podobně,“ vysvětlil ve stručnosti poslední zmíněný pojem zástupce ředitele SLŠ Karel Sargánek.

Letos skládá na této škole zkoušku dospělosti 87 maturantů. Písemné testy už mají za sebou a většina z nich už absolvovala i praktickou část v lese. „Vytáhl jsem si otázku Projekt umělé obnovy části lesa,“ prozradil premiant jednoho ze čtvrtých ročníků Petr Rolinc.

„Radost jsem z toho zrovna neměl. Nebyla to otázka, po které bych toužil,“ přiznal se upřímně.

Před šestičlennou maturitní komisí měl za úkol zhodnotit, jak probíhalo ve vybraném úseku zalesnění, zda tam byl vhodně zvolen počet sazenic, jestli při jejich výsadbě nedošlo ke ztrátám a podobně.

„Také jsem měl vypočítat mzdové náklady a spotřebu materiálu,“ doplnil student a na závěr ještě před komisí brilantně vyjmenoval několik druhů rostlin v češtině i latině.

Jak se přiznal, geny lesnictví zdědil po svých předcích a jeho velkým přáním je studium na Vysoké škole v Brně a pak práce u Vojenských lesů a statků.

V příštím týdnu čeká budoucí lesníky teoretická část maturit, která se skládá ze čtyř předmětů. Souběžně s nimi se před komisemi potí také studenti zbývajících středních škol ve městě.

Hranické gymnázium už ve čtvrtek odpoledne předalo svým prvním letošním maturantům i vysvědčení.