Vloni byl Dům dětí a mládeže spolupořadatelem akce, letos už si ji vzal na svá bedra sám. „Město nám na jarmark poskytlo grant a starosta Miroslav Wildner nad ním převzal záštitu,“ řekla koordinátorka akce Jana Malátková z DDM.

Od čtrnácti do půl šesté večer nabízely stánky výrobky dětí, žáků a klientů výchovných a vzdělávacích institucí z Hranic a blízkého okolí. Na stáncích se objevily vánoční ozdoby, výrobky z textilu, papíru, skla nebo keramiky, svícny, cukroví, přáníčka a další.

Své výrobky tam nabízeli k prodeji Mateřské centrum Dráček, ZŠ a MŠ Drahotuše, ZŠ a MŠ Nová, ZŠ Struhlovsko, ZŠ Milenov, Dětský domov Hranice, DDM Hranice, Domov Větrný mlýn Skalička, OS Anděl Kelč a Charita Hranice.

„Každý má na svém stánku pokladničku a do ní nakupující házejí peníze za výrobky, které si pak každá organizace využije po svém,“ vysvětlila Malátková s tím, že v uplynulých devíti letech se na dětském jarmarku celkem vybralo přes 272 tisíc korun.

Každoročně se o příjemnou atmosféru mezi stánky stará kulturní doprovodný program. I tentokrát hráli návštěvníkům jarmarku žáci Základní umělecké školy vánoční koledy. Součástí akce bývá také starostou vyhlášená soutěž o pětitisícovou částku pro jednoho z účastníků.

„Každá instituce, která se do soutěže zapojuje, podává v den jarmarku návrh toho, jak by případnou výhru využila. O vítězi rozhodne starosta v dubnu příštího roku,“ uvedla Malátková. V minulých letech posloužila tato výhra k pořízení nových hraček, stolního fotbálku nebo balónů do tělesné výchovy.