Místy to v přírodě vypadalo, jako kdyby na Hranicko zavítal děd Mrazík ze známé stejnojmenné pohádky. A zdaleka se nejednalo o místa vzdálenější od města. Kdo pozorně procházel Hranice i zde mohl vidět hezčí tvář zimy.

„Všechno vypadá hned krásněji. Když se projdete městem a vidíte, co příroda dokáže, tak člověku nevadí ani neustálá mlha,“ poznamenal jeden z procházejících lidí Ladislav Křesina.