Od jejího založení uplynulo letos na Nový rok přesně patnáct let. Proto se posádka sešla ke slavnostní přehlídce v centru města Hranic. Ujal se jí náměstek Padělek, ale čestných hostů bylo na slavnostním nástupu přítomno více.

Z pódia zhlížel na vojáky například první zástupce náčelníka Generálního štábu, brigádní generál Miroslav Žižka, velitel Společných sil Hynek Blaško, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky František Hrabal, velitel Vojenské policie Miloš Ferenc a další. Nechyběli ani představitelé místní samosprávy, zástupci Vojenského sdružení rehabilitovaných nebo Konfederace politických vězňů a další hosté.

Po přehlídce a několika projevech se Padělek ujal udílení tří stříbrných a sedmi zlatých medailí těm, kteří se podíleli na vytvoření dobrého jména posádky a nebo s ní významnou měrou spolupracovali či spolupracují.