První písemná zmínka o obci pochází z roku 1328, kdy olomoucký biskup Hynek daroval Skaličku do léna Vlčkovi z Domka.

„Naši občané dnes díky činnosti pěti spolků nedostatkem vyžití netrpí," říká v rozhovoru pro Deník starostka Petra Kočnarová.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Nedá se určit nejdůležitější věc v naší obci, všechny investice a akce, které se konaly a konat budou, jsou dle mého názoru důležité, ale každý si je samozřejmě může seřadit dle svého žebříčku. Když vzpomenu na akce za poslední roky, tak to byly: příprava a realizace infrastruktury pro stavební pozemky, výkup pozemků započalo již minulé zastupitelstvo, zateplení základní a mateřské školy a vytvoření zázemí pro děti na školní zahradě. Dále celková rekonstrukce místní sokolovny včetně zateplení, výměny oken, dveří, vnitřního mobiliáře, rekonstrukce památek v obci, revitalizace návsi a hřbitova, a tak dále – je toho opravdu hodně a nelze vyjmenovat vše. A co by nás mělo v následujících letech ještě čekat? Pokračování v revitalizaci návsi, vybudování kanalizace v části obce, kde dosud není, oprava bytového domu, rekonstrukce místních komunikací a chodníků, a podobně. Vše ale bude záležet na přidělení dotačních titulů.

Co považujete za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Tato otázka také nelze úplně přesně specifikovat, protože vše se snažíme vytvářet dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Chtěla bych zmínit vybudování nového oddělení pro mateřskou školu a rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Naším cílem je podporovat děti už od útlého věku, aby nenastal odliv občanů z obce.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Nepřiměřená administrativa a byrokracie, zbytečné vypisování nějakých statistických formulářů, které každým rokem přibývají a vytváří se statistiky už snad na všechno. Dále nedostatek financí pro malé obce, které nám brání při rozvoji obce a podobně.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?
Naši občané tímto nedostatkem určitě netrpí, jelikož máme asi 40 akcí za rok. Na kulturním vyžití se podílejí všechny spolky v naší obci, kterých je celkem pět. Také nesmím opomenout základní a mateřskou školu, která nám taktéž zabezpečuje kulturu v obci, a také velmi dobře spolupracujeme s Domovem Větrný mlýn Skalička.
Občané si mohou vybrat ze širokého spektra kulturních akcí. Dovolím si některé jmenovat: přednášky, plesy, zábavy, vodění medvěda, putování za velikonočním vajíčkem, kácení máje, soutěž ve vaření guláše, dračí lodě, festivaly, koncerty, výstavy, sportovní turnaje, fotbal, besedy se seniory a matkami a další. Je toho opravdu hodně a všem, kteří se na přípravě těchto akcích podílejí, patří velké poděkování.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost, jako starostové, s tím vůbec něco udělat?
Zatím mě tato otázka nestraší, jelikož jsme vybudovali v obci 36 stavebních míst, které jsou již všechny prodány a v současné době je již asi polovina zabydlená a další se stavbou začínají. Místní občané také využívají stavby rodinných domů na svých zahradách. Počet obyvatel je vzrůstající.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.
Naše obec toho nabízí spoustu. Máme zde ještě pořád pobočku České pošty, obchod se smíšeným zbožím, hospodu, prádelnu, základní a mateřskou školu s jídelnou, dojíždí k nám jednou měsíčně praktická lékařka, snažíme se poskytovat péči seniorům – rozvoz obědů. O sportovním a kulturním vyžití jsem už hovořila. Dále můžete navštívit památky v naší obci – větrný mlýn, zvoničku, podívat se do muzea námořníka Tomáše Vítka nebo se projít dubovou alejí, která vyhrála v roce 2011 Strom roku. No zkrátka přijeďte se k nám do Skaličky podívat, určitě se dozvíte ještě víc.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
Já jsem ve Skaličce spokojená, ale ráda navštěvuji země, kde relaxuji u moře nebo na lyžích pokud vyjde čas.

Martin Vojáček