Na obyvatelích Hranic bude nejen konečné hlasování, ale i předkládání jednotlivých nápadů.

„Občané mohou již od 31. května podávat návrhy na to, co považují za nutné v příštím roce v Hranicích opravit či vybudovat. Maximální výše nákladů na jeden návrh je jeden milion korun,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský, který je zároveň koordinátorem celého projektu.

„Byla stanovena částka jednoho milionu korun s tím, že návrhy mohou být podávány klidně v celé této výši. Je sice možné, že se objeví více dobrých návrhů, ale stejně tak je možné, že se objeví jen jeden. Chceme tak potřebnou částkou podpořit opravdu ty nejlepší nápady,“ doplnil starosta Hranic Jiří Kudláček.

Podle něj chce dát město tímto krokem prostor kreativním občanům, aby se mohli podílet na spoluutváření prostředí ve městě.

Návrhy bude radnice přijímat do 27. září.

„V listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok,“ upřesnil Petr Bakovský.

Oblasti projektů nejsou tematicky omezeny. Může se jednat například o investice do sportovišť, dětských hřišť, úpravy veřejných prostor, dopravní infrastruktury, městského mobiliáře a dalších.

„Návrhy mohou spadat také do oblasti volnočasových aktivit, životního prostředí, zeleně nebo odpadů. Důležitou podmínkou ale je, že návrh musí být realizován na pozemcích nebo budovách ve vlastnictví města Hranic,“ upozornil Petr Bakovský.

Odevzdané návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři a musí splňovat stanovené náležitosti. Další detaily mohou zájemci nalézt na webu města v rubrice participativní rozpočet.