V minulých letech jejího působení to bylo podobně. Zázemí zde senátorka našla i v letech 1996 až 2007. „Lidé vždy využívali tyto úřední hodiny, řešila jsem stovky podnětů z Hranic a okolí," uvedla.

Dle jejích slov jsou názory a podněty důležité.

„Získávám zpětnou vazbu a mohu v podstatě zdola nahoru přenášet podněty a zkušenosti lidí. Může to napomoci i ke zkvalitnění veřejné správy v regionu. A podle ohlasů od lidí, kterým jsem pomáhala, vím, že to funguje," uzavřela senátorka Jitka Seitlová.

První zájemci se mohli se senátorkou setkat už 5. ledna v přípravné místnosti obřadní síně v hranickém zámku. Senátorka bude lidem k dispozici také 9. února, 9. března, 13. dubna, 4. května a 8. června. Obyvatelé z Hranic si mohou sjednat schůzku prostřednictvím asistentky Marie Šulákové. 

Autorka: Bára Jestřebská