Místní lidé předali nedávno petici radním. Zpráva vyvolala na webových stránkách Deníku bouřlivou diskusi mezi čtenáři.

Petice obyvatel ulice Padlých hrdinů v Kojetíně

Popis současného stavu: Zatím většina obyvatel v ulici Padlých hrdinů jsou občané, kteří chodí do zaměstnání, případně jsou v důchodu a řádně odvádějí daně, včetně daní z nemovitostí a očekávají, že z těchto daní bude stát a obec vykonávat vůči občanům své povinnosti.

V období několika posledních let nastává odchod řádných obyvatel, kteří jsou nahrazováni nepřizpůsobivými občany, protože běžný život v této lokalitě se stává nesnesitelným. Hlavní příčinou tohoto stavu vidíme v nečinnosti městského úřadu, který nevyužívá všech dostupných nástrojů k vymáhání zákonnosti.

Běžným stavem v období posledních let jsou vloupání, žhářství, ničení veřejných zařízení, krádeže, rozbíjení oken, rušení nočního klidu, ničení fasád a dveří domů, černé skládky na zahradách, neplacené využívání veřejného prostranství, neplacení poplatků ze psů, neplacené odběry elektřiny a to i v obecních bytech, problémem je i neexistující kanalizace spolu se zvyšováním úrovně vozovky.

Níže podepsaní občané požadují, aby se obec neudržitelným stavem zabývala, požadují zejména:

1. Aby sociální dávky nebyly vypláceny v peněžní formě, a využití bylo trvale kontrolováno, protože dávky jsou zneužívány, a následující nedostatek peněz je kompenzován trestnou činností

2. Aby byl prostor ulice Padlých hrdinů monitorován kamerovým systémem, a obec vytvářela účinný tlak na asociální občany, včetně toho, aby byli nuceni nahrazovat vzniklé škody poškozeným.

3. Aby byl vyvíjen účinný tlak i na občany pobírající sociální podporu v oblastech černých skládek, využívání veřejného prostranství, černých odběrů elektřiny, volného pobíhání neočkovaných psů

4. Vybudování kanalizace, včetně povrchové vody, a při této příležitosti posunutí chodníků od fronty domů.

S výše uvedeným souhlasím, a očekávám odpověď a zejména vyřešení stávajících problémů.