„Protože není dopravně obsluhována Komenského ulice, zvýšil se značně automobilový provoz v centru města,“ uvedl jeden z nespokojených občanů Aleš Foltýnek.

Poukazuje na celou trasu od ulice Farní přes obě náměstí až po ulici Jiráskovu. Ve výše uvedeném úseku platí nejen zákaz průjezdu, ale i omezení rychlosti na třicet kilometrů za hodinu.

„Ani jedno z toho není dodržováno. Auta projíždějí bez zastavení a určitě zde nedodržují povolenou rychlost. Docela by mě zajímalo, jestli dodržování zákazů a příkazů někdo kontroluje,“ dodal Aleš Foltýnek.

V současné době jsou v oblasti u vjezdu do centra v ulicích 28. října a Svatoplukova umístěny značky, které upozorňují za omezení rychlosti i na zákaz průjezdu.

„Zákaz průjezdu znamená, že řidič nesmí projet označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení a vyložení nákladu,“ poznamenal Miroslav Mann z Městské policie Hranice.

Dokázat řidiči, že porušil zákaz průjezdu je na podobně dlouhém úseku velmi problémové.

„Aby se prokázalo řidiči spáchání takového přestupku, musel by být celý úsek monitorován,“ doplnil Miroslav Mann. Kontrolování celého úseku by proto kladlo vysoké požadavky na počet strážníků, kteří by na daný úsek museli být nasazeni.

Dokázat porušení pravidel? Prý velký problém

Podobný problém mají strážníci i s měřením rychlosti. Na něj musí být upozorňovací značka, která označí celý úsek, po který je rychlost měřena. Je zřejmé, že řidiči v případě, že uvidí podobnou značku, tak automaticky sníží svou rychlost a za koncovou značkou opět přidají.

Podobná odpověď pana Foltýnka úplně neuspokojila.

„Potom vůbec nechápu, proč podobné značky na začátku vjezdu do centra jsou, když nelze kontrolovat jejich dodržování,“ zlobil se.