„Vnímám to jako poděkování za čtvrtstoletí pedagogické práce i za činnost na poli mimoškolním. Svůj podíl na něm mají všichni mí žáci i kolegové, ať již současní tak bývalí. Nejen příznivci, ale i oponenti posunují člověka dopředu a nutí jej přemýšlet a hledat správná řešení," okomentoval poctu, jež se mu dostala, Karel Machyl.

Od roku 2014 působí na Střední zdravotnické škole Hranice ve funkci zástupce ředitele. První štací své pedagogické dráhy si prošel na Potštátě, konkrétně na tamní základní škole.

„Potštát to byla škola života. Drsný kraj a drsní lidé. Také však krásný kraj a lidé přímí. Stále se tam rád vracím. Dnes, s odstupem času, považuji za výhodu, že jsem jako absolvent nepedagogického oboru biofyzika a chemická fyzika byl takříkajíc hozen do vody a práci pedagogické jsem se učil až za pochodu," vzpomíná na své začátky.

Všechno má své řešení

Poté již jeho kroky směřovaly do Hranic na Střední odbornou školu, kde vyučoval téměř deset let.

„Tady jsem se zase naučil, že všechno má své řešení, že nelze házet flintu do žita, že k cíli vedou různé cesty. Zde jsem kromě klasické učitelské práce dostal příležitost pracovat i na poli PR, věnovat se tvorbě studijních materiálů pro studenty a zapojit se do projektové činnosti," vyzdvihuje široký záběr činností, jež mu toto působení nabídlo.

Svou současnou pozici na Střední zdravotnické škole bere jako výzvu k naplnění potenciálu školy a jejímu dalšímu rozvoji.

„Že jdeme správnou cestou, dokládá narůstající počet uchazečů o studium i zvyšující se zájem o rekvalifikační kurzy. S kolegy v současnosti dolaďujeme školní vzdělávací program nového studijního oboru Záchranářství a ochrana obyvatel a připravujeme materiály pro výstavbu moderních výukových prostor," zakončil Karel Machyl výhledem do budoucna.

David Král