Kdybyste měl jmenovat nejdůležitější věc, jež teď v obci máte vykonat, která by to byla?

Je nutno vyřešit více důležitých věcí, takže jmenovat nejdůležitější není jednoduché. Jednou z nich je dořešení dokumentace pro podání žádosti na obnovu kulturního domu. Dále je nutno provést opravu kanalizace a mateřské školky včetně dětského hřiště.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?

Aktivní účast našich obyvatel, především dobrovolných hasičů, při přípravě 120. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů. Oslava se uskuteční s kulturním programem už 24. srpna. Mám radost i ze spolupráce s obecními spolky, se kterými si navzájem vycházíme vstříc při pořádání kulturně-společenských i sportovních akcí.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?

Je to bohužel především nedostatek financí, stále narůstající byrokracie ze strany státu a neustálé kontroly a audity. Stát obce finančně zatížil například provozováním kanalizace, které je finančně tak náročné, že ho malá obec, jako je ta naše, není schopna sama ufinancovat. A to nehovořím o dodržování všech potřebných povolení a předpisů, které s tím souvisejí.

Obyvatelé obcí dnes často trpí nedostatkem kulturního vyžití. Jak je to u vás? Pečujete o své obyvatele i po kulturní stránce? Daří se u vás spolkům a kulturnímu životu?

Na nedostatek kulturního vyžití si nemůžeme stěžovat. Vše je o iniciativě a ochotě lidí a takové aktivní v naší obci máme, čehož se velmi vážím. Zvlášť si cením členů spolků i aktivních občanů, kteří jsou vstřícní a ochotní se pořádání akcí věnovat ve svém volném čase.

Každým rokem pořádáme novoroční výstup na Helfštýn, plesy, dětský karneval, pasování předškoláků, vodění medvěda, zábavy, setkání důchodců, výstavy, zájezdy, Dětský den, vánoční turnaj ve stolním tenisu, silvestrovskou oslavu s ohňostrojem. Každý druhý pak vítání občánků.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vesnice zcela vylidní? Máte možnost jako starostové s tím vůbec něco udělat?

To mě opravdu netrápí. 
V naší obci dochází k výstavbě nových rodinných domů a tím i nárůstu obyvatel.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije.

Klidné prostředí, krásná okolní příroda, občanská vybavenost a dopravní dostupnost.

Kdybyste si mohl vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěl žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?

Je spousta krásných míst, ale asi bych neměnil. I když na nějakou dobu odjedu, vždycky se rád vracím domů.

Autor: Martin Vojáček