Vůbec nejničivější povodeň postihla Hranice pochopitelně před šestnácti lety. Dvě rodiny přišly ze dne na den doslova o střechu nad hlavou, voda zcela zničila park Čs. legií, zaplavila sokolovnu, tenisové kurty či sportovní areál na Žáčkově ulici. Následky si odnesly také zahrádky nebo lázeňská sanatoria. Značku kulminace tehdejších povodní najdete také ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Celkové škody povodní v roce 1997 se odhadovaly kolem 31,5 milionu korun.

Poldr v nedohlednu, sirény snad v září

Dnes jsou v souvislosti s ochranou města projekty rozděleny do dvou skupin. Opatření proti rozvodněné Bečvě a proti nebezpečí hrozícímu z menších toků, kterými jsou Velička, Ludina nebo Račí potok. Blíže k realizaci je rozhodně druhá kategorie, která i v okolních dvaadvaceti obcích zahrnuje digitální informační systémy. Projekt má být podle plánů hotový letos v září. Už nyní monitoruje výšku hladin menších potoků celkem 34 pozorovacích srážkoměrů či hladinoměrů.

„Do projektu také spadá instalace digitálních sirén, která nyní finišuje. Od září by měly být odzkoušené a předané tak, aby byly funkční," řekl Miroslav Wildner, v jehož kompetenci jsou organizační záležitosti.

V plánu jsou i takzvané „mluvící sirény", prostřednictvím kterých se bude na zvýšené hladiny toků upozorňovat, a SMS systém, díky kterému obyvatelé ohrožených lokalit mohou přijímat zprávy o možné povodni na mobilní telefon. Náklady na projekt se pohybují kolem 12 milionů korun, přičemž obce investují deset procent z této částky.

K dlouhodobým projektům protipovodňových opatření město řadí navýšení hrází a rozšíření hranického jezu, tedy zvýšení kapacity tohoto vodního díla ze dvou na tři jezná pole. Výstavba diskutovaného Teplického poldru je zatím prakticky v nedohlednu.

Podle původního plánu se v letošním roce mělo začít s vykupováním pozemků, které výstavbě Teplického poldru předchází. Státní podnik Povodí Moravy, který je správcem Bečvy, ale stále čeká na instrukce z ministerstva zemědělství.

„Podle původního harmonogramu měl být poldr v ideálním případě dokončen v roce 2021, bez instrukcí z ministerstva ale začít nemůžeme. Několikrát jsme jej už urgovali, bohužel zatím bez odezvy," uvedla tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Protichůdné názory

Názory obyvatel i zástupců samospráv na tuto suchou nádrž jsou ale protichůdné. Náklady se navíc už nyní odhadují na téměř na šest miliard korun, číslo ale ještě pravděpodobně není konečné. 

Povodí Moravy už dříve informovalo, že nádrž bude schopna snížit kulminační průtok stoleté povodně z roku 1997 na přibližně dvacetiletou vodu s průtokem 660 kubíků za sekundu.

Na další velký projekt – vybudování rybího přechodu a rozšíření jezu už bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba by byla hotová v roce 2015 pouze v případě, ze veškeré další nutné kroky půjdou naprosto hladce.

Boj s následky

Poslední peníze, které v souvislosti s velkou vodou Hranice investovaly, se netýkaly ochrany proti rozlití toků, nýbrž efektivního odstranění jejich následků. Za 60 tisíc korun se v červnu nakoupily profesionální vysokotlaké čističe. Prostředky si pochvalovali hasiči i další dobrovolníci z Hranic, kteří se přesně před měsícem vrátili z pomocných prací v postižených oblastech na Mělnicku. Přístroje nyní budou sloužit dobrovolným hasičům z Hranic.