„Voda by se měla do řeky vrátit až 29. srpna. Důvodem je oprava povodňové škody na levostranném opevnění potoka Velička při jeho ústím do Bečvy,“ informovala tisková mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová.

Podle ní je zmíněná manipulace schválena a vyžaduje delšího trvání. „V loňském roce byla provedena srážka jezu z důvodu opravy jeho strojní části,“ doplnila Grodová.

Minimum vody v Bečvě způsobí podle internetových stránek města Hranice problémy společnosti Ekoltes, která denně provádí pravidelnou očistu komunikací. Pracovníci nebudou mít dostatečný zdroj pro čerpání vody do svých vozů.

„Z tohoto důvodu jsme nuceni přizpůsobit se i s termínem realizace zvýšené očisty,“ uvádí mluvčí radnice Petr Bakovský na webu. Ne zrovna ideální podmínky k tréninku budou mít po zbytek léta i členové Klubu vodních sportů Hranice.