O jeho fungování se bude starat bývalý městský architekt Marek Kuchta.

„Sama jsem radě města navrhla organizační změnu úřadu a rada vše chválila a přijala,“ uvedla dříve již bývalá starostka Radka Ondriášová.

Dříve na provoz úřadu nebyly peníze, proto se zrušil. Většina pracovníků přešla do jiných odborů na hranickém úřadě. Novým vedoucím Odboru rozvoje se nyní stal bývalý městský architekt Marek Kuchta.

„Prozatím se odbor sestává téměř výhradně ze zaměstnanců, kteří jej tvořili dříve. Posílení však plánujeme, už jsou vypsána výběrová řízení. Postupné personální posílení vidím jako žádoucí,“ řekl Marek Kuchta.

Odbor rozvoje by měl koordinovat všechny rozvojové projekty a připravovat hmotné investice města.

V neposlední řadě pak témata jako udržitelný rozvoj sídlišť, síť cyklostezek, rehabilitace vodních toků nebo systém parkování.

„Aby se priority neměnily s každou novou politickou reprezentací a navazovaly na sebe, budeme potřebovat pomoc a inspiraci z vnějšku. Navázali jsme spolupráci s brněnskou Fakultou architektury a určitě budou následovat další instituce a odborníci,“ vysvětlil Marek Kuchta.

Obchvat, terminál, cyklostezka

Rozvoj města je důležitý a odbor už má několik projektů připravených, mezi nimi severní obchvat města, dopravní terminál v místě dnešního vlakového nádraží nebo cyklostezka podél Bečvy, která by mohla pomoci obyvatelům sousedních obcí.

Marek Kuchta se stal městským architektem v polovině minulého roku, nyní vyhrál výběrové řízení na vedoucího odboru rozvoje města a funkci architekta bude muset opustit.

„Funkce vedoucího odboru a městského architekta moc dohromady nejdou. Vedoucí odboru spíše řídí lidi a procesy, kdežto městský architekt by se měl soustředit na nápady a přinášení zkušeností. Ani časově obě funkce nelze vykonávat současně,“ dodal Marek Kuchta.

Autor: Jan Nuc