„Jedná se o dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů v období let 2009 až 2012,“ vysvětlil Roman Haken, ředitel Centra pro komunitní práci střední Morava, které tuto kampaň v Přerově organizuje.

Hlavní výhoda programu spočívá v tom, že dotaci může získat každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky.

„Bližší informace získají zájemci u našeho putovního stánku, který bude v pátek k dispozici celý den na různých místech v Přerově,“ dodal Haken.