K přerušení dodávky vody nedojde. Práce se budou provádět v nočních hodinách, aby byl dopad na zásobení pitnou vodou ve městě a okolí minimální.

V souvislosti s tímto zásahem může dojít k poklesům tlaku ve vodovodech a přípojkách, nebo ke zhoršení fyzikálních vlastností pitné vody, jako je například netradiční zbarvení.

Pokud tyto změny v krátké době neodezní je nutno závadu nahlásit na Centrální vodárenský dispečink VaK Přerov. (kra)