Město proto vypsalo anketu, aby zmapovalo, jaký názor na tento záměr mají další obyvatelé. Vedení města totiž uvažuje o vyhlášení výběrového řízení na převod části pozemku z vlastnictví města do rukou soukromého investora.

„Výsledky této ankety budou využity při stanovení podmínek výběrového řízení na prodej pozemku pro stavbu bytového domu a zároveň budou předloženy přerovským zastupitelům jako podklad pro rozhodování o případném odprodeji dotčených pozemků z vlastnictví města,“ informoval mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Anketa se skládá ze dvou otázek a jedné doplňující věty a vypracoval ji odbor rozvoje přerovského magistrátu. Na nevhodné sestavení anketních otázek upozornil přerovský radní Radovan Rašťák (ČSSD). Podle jeho názoru je dotazník svou skladbou otázek a návrhy možných odpovědí sestaven přinejmenším nepřehledně a bude mít nulovou vypovídající hodnotu.

Anketu kritizují také obyvatelé Kozlovské ulice. „Se stavbou domu nesouhlasíme. Už tak jsme vystaveni nadměrnému hluku z ulice. Anketa je však sestavená v náš neprospěch a tomuto záměru jen nahrává,“ řekla Helena Stojanová, která bydlí v Kozlovské ulici. Lidé mohou vyplněnou anketu zasílat na e-mailovou adresu frantisek.zlamal@mu-prerov.cz, a to do 21. října.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika