Stavebníci u Ústí obnovili původní koryto řeky a vznikla zde neprůtočná tůň. Vodohospodáři tak vytvořili na Bečvě nad Hranicemi přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýšilo retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvořilo přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku.

„U obce Ústí docházelo k rozlivům vody mimo koryto už při pětiletých vodách. Díky revitalizaci se vodní tok rozšířil s využitím historického koryta Bečvy. Při zvýšených průtocích bude část vody odváděna obnoveným původním korytem, což zlepší průchod toku při povodních podél Ústí a posílí místní ekosystém,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

O tom, že přírodě blízké protipovodňové opatření funguje, se mohli obyvatelé Ústí a Hranic přesvědčit už několikrát. Obnovené koryto pomohlo od prosince do února celkem třikrát, kdy průtok na Bečvě překročil hodnotu 100 metrů krychlových za sekundu.

Vojáci si v Hranicích připomněli Den vítězství, čtvrtek 4. května 2023.
Vojáci si v Hranicích připomněli Den vítězství. Rozdávala se také vyznamenání

Nové opatření si pochvaluje i starosta těžce zkoušené obce Libor Vykopal. „Už během budování protipovodňového opatření Černotín - Skalička jsme poznali, že to pro nás bude mít příznivý efekt. Odtokový kanál u Ústí poprvé výrazně zafungoval loni na Štědrý den, kdy byla Bečva tak vysoko, že hrozilo rozlití toku. Kumulace vody v korytu je větší, než byla - to znamená, že protipovodňová opatření pomáhají,“ zhodnotil starosta Ústí.

Obnovené koryto na levém břehu Bečvy pod obcí Ústí je dlouhé 775 metrů a široké od 8 do 15 metrů. Slouží jako odlehčovací větev stávajícího řečiště Bečvy. Rozšíření řeky Bečvy zde nebylo možné kvůli silničnímu přemostění.

Ilustrační foto
Chladné jaro včelám nesvědčí, na Hranicku hrozí méně jarního medu

„V místě zaniklého rybníka Otrž vodohospodáři odtěžili 4 500 metrů krychlových zeminy a vytvořili tak neprůtočnou tůň. Ta je napájena spodní vodou a vytváří chybějící vodní plochu, která je obvyklá pro široké údolí řeky Bečvy,“ popsal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavba byla slavnostně zahájena loni v květnu za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a tehdejší ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové.

„Hlavní práce na stavbě jsou hotové a zahradníci pouze dokončují výsadbu stromů a zelených pásů,“ doplnil. Akce za bezmála 21 milionů korun je financována s pomocí evropských peněz.

Mobilní radar na měření rychlosti v Hranicích
Řidiči, nohu z plynu. V Hranicích se zvýší počet míst, kde se měří rychlost

Povodí Moravy investovalo už v první fázi do revitalizace řeky v úseku Černotín - Skalička částku 320 milionů korun.

Revitalizací Bečvy u obce Ústí společně s dokončenými akcemi u Černotína a Skaličky pokračuje Povodí v programu ozdravování krajiny. Spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů.

Rozkvetlé sakury na třídě 1. máje v Hranicích, začátek května 2023.
Třídu 1. máje v Hranicích opět zkrášlily růžové květy sakur. Podívejte se

„Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako je třeba napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka a právě rozsáhlá revitalizace Bečvy v lokalitách Černotín a Skalička,“ uzavřel Petr Chmelař.