V úterý 12. únorase na svém zasedání zabývali materiály, které podporovaly setrvání Jana Jursíka ve funkci ředitele. „Projednávali jsme podpisovou akci rodičů a dopisy od ředitele Jana Jursíka, od školské rady a od zástupkyně ředitele Miluše Řepové.

Rada v této věci své rozhodnutí nezměnila,“ řekla hranická místostarostka Radka Ondriášová (Právo a Spravedlnost). Ředitel Jan Jursík tedy končí ve funkci 29. února, na obsazení místa ředitele vypíše město konkurzní řízení.

O odvolání Jana Jursíka rozhodli radní koncem ledna. „V oblasti hospodaření má ředitel dlouhodobé nedostatky,“ informovala minulý týden hranická místostarostka Radka Ondriášová.

Na otázku, jak vnímá současnou situaci, ředitel Jan Jursík odpověděl: „Pořád stejně intenzivně.“ K dotazu, v čem vidí důvody svého odvolání - vytýkané nedostatky v oblasti hospodaření, ředitel řekl: „Chybu vidím v tom, že věřím lidem.“

Odmítl vysvětlit, jak to myslí. Již dříve však ředitel školy Deníku sdělil, že překročení rozpočtu konzultoval s hranickým starostou, který k tomu dal podle Jursíka ústní souhlas.

Odvolání ředitele školy vyvolalo na webových stránkách Hranického deníku diskusi čtenářů. Pro ilustraci uvádíme hlasy pro i proti zachování ředitele ve funkci.

Ředitele podpořilo 171 rodičů

Klub rodičů a přátel Základní školy Struhlovsko zde mimo jiné uvádí: „K podpisové akci rodičů sdělujeme, že k 7. únoru podpořilo Mgr. Jursíka ve funkci ředitele ZŠ Struhlovska 171 dotázaných, 48 nepodpořilo a čtyři dotazníky se vrátily nevyplněné s poznámkou, že rodiče nevědí, o jakou akci se jedná, ani proč byl ředitel odvolán.“

Někteří diskutující jsou pro setrvání Jana Jursíka v jeho funkci, jiní schvalují jeho odvolání. „Podporuji Jana Jursíka v jeho funkci a koncepci sportovních tříd, čímž se stará i o to, co dělá naše mládež ve volném čase. Raději vidím sportujícího dorostence, který má nějaké ambice, než teenagera, který sedí na opěradle lavičky a hulí trávu. Třeba budeme v budoucnu hrdí na nějakého olympionika, který pochází z Hranic, pro to však musíme udělat něco již dnes,“ uvádí jeden z diskutujících čtenářů.

S radními souhlasí

Odvolání ředitele schvaluje další z diskutujících. „Odvolání Jana Jursíka bude jenom ku prospěchu školy a dětí. Neumí se chovat a na škole mu nezáleží. Všichni by se měli zamyslet nad tím, proč asi odešli někteří učitelé, kteří na škole působili dlouhá léta. Vnesl do školy atmosféru strachu,“ myslí si další z přispěvatelů do diskuse o odvolání ředitele školy.

Další z rodičů vzpomíná na kontakt s ředitelem školy na plenárních schůzích. „Úsudek jsem si vytvořila, když se rozhodovalo o výuce cizího jazyku: němčina či angličtina. Většina rodičů chtěla pro své děti výuku angličtiny. Pan ředitel Jursík agitoval za němčinu a sliboval, že angličtina bude druhý jazyk pro žáky od sedmé třídy. Nikdy se tak nestalo. A toto není případ jednoho roku, ale několikaletá tradice. Ředitel by rozhodně měl mít respekt a autoritu, je ale rozdíl mezi přirozenou autoritou a autoritou, kterou si člověk získá svou neústupností, takže ho lidé respektují spíše z obavy se takovému člověku postavit. A přesně takový pocit mám ze Základní školy Struhlovsko.“