Ve čtvrtek 7. únorajednali s místostarostkou Radkou Ondriášovou (Právo a Spravedlnost), které předali otevřený dopis a podpisy zaměstnanců školy na podporu ředitele, kterého minulý týden radní odvolali kvůli opakovanému porušování rozpočtové kázně.

„Jsme na straně ředitele školy,“ řekli za zástupce Klubu přátel a rodičů školy (KRPŠ) Jolana a Jaroslav Černochovi. „Chceme obnovit jednání. Chceme, aby radní revokovali své usnesení. Cítíme to lidsky, pro nás je směrodatná spokojenost našich dětí,“ zdůraznil Jaroslav Černoch.

Setrvání ředitele ve funkci podpořilo podle něj přes šedesát procent zaměstnanců školy. „Když jsme obcházeli zaměstnance školy, aby podepsali podporu řediteli, jedna kantorka nám řekla, že mu podporu nevyjádří, ale že si váží naší práce. U mě vzrostla. Jiný pedagog nás s křikem vykázal z kabinetu, prostě reakce učitelů byly různé. Mladí kantoři neměli problém vyjádřit svůj názor, říkali nám – už na vás čekáme,“ popsala situaci mezi zaměstnanci školy Jolana Černochová.

„Místostarostka nám upřesnila důvody odvolání ředitele, které jsou finančního rázu. Respektujeme její vyjádření, ale pro nás je důležité, že ředitel Jan Jursík naučí děti a že se investuje do školy. Prosíme ještě o jednu šanci pro něj,“ uzavřel Jaroslav Černoch.

„Zástupci KRPŠ mně předali otevřený dopis, který bude projednán na nejbližším zasedání radních, a to v úterý 12. února,“ řekla místostarostka Radka Ondriášová. Jak zopakovala, ředitel Základní školy Struhlovsko byl odvolán na základě mimořádného komplexního hodnocení.

„Toto hodnocení si rada nechala zpracovat poté, co projednávala na konci loňského roku žádost ředitele školy o dofinancování rekonstrukce sociálního zařízení. Hodnocení má přesně předepsané náležitosti,“ sdělila místostarostka.

Podklady pro hodnocení tvoří inspekční zprávy České školní inspekce, vyjádření školské rady a stanovisko interního auditora.

„V oblasti hospodaření má ředitel dlouhodobé nedostatky. Dlouhodobě docházelo k porušování právních předpisů. Z vyjádření školní inspekce vyplývají drobné nesrovnalosti, které byly odstraněny, s tím, že výuka ve škole probíhá podle schváleného školního programu. Školská rada ohodnotila působení ředitele školy kladně,“ popsala hodnocení ředitele místostarostka.

„Za sebe musím říct, že stojím za rozhodnutím rady a považuji ho za správné,“ vyjádřila svůj názor Radka Ondriášová.

Otevřený dopis radním najdete v dnešním Hranickém deníku.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika

O protestu žáků a rodičů se dočtete více zde: Žáci a rodiče protestují proti odvolání ředitele hranické školy