Jsou podle vás v Hranicích podmínky ke sportování dětí a mládeže ideální?

Asi bych si hodně naběhla, kdybych řekla, že podmínky pro sport jsou vyloženě ideální, vždycky to totiž může být lepší. Jsem ale přesvědčena o tom, že podmínky jsou tady velice dobré. Město hodně investuje do sportovišť, podporuje sportovní oddíly. V rámci rozpočtu města jdou do sportu a tělovýchovy prostředky v řádech milionů korun. Je tomu tak i proto, že sport je prospěšný jak po zdravotní stránce, tak z hlediska prevence kriminality. Sport mládeže je pak samostatnou kapitolou. V grantovém a příspěvkovém řízení města je mládež vyčleněna zvlášť, čímž se sport třeba od kultury liší.

Například víceúčelová hřiště se stále staví jak při revitalizacích sídlišť, tak i u základních škol. Jak jste spokojená s jejich využitím?

Nemám pocit, že by hřiště byla nevyužitá. Z toho, co vidím, tak odpoledne na těch víceúčelových hřištích vždycky někdo je, i když třeba ve Slavíči nebo ve Valšovicích jsou hřiště možná obsazená více. Důležité ale je, že tu ta možnost existuje a že lidé na sídlištích mají prostor pro zdravý pohyb. Myslím, že taková hřiště už patří k základní občanské vybavenosti.

Může město ještě nějak více motivovat děti ke sportování?

V jiných městech by se možná našly další příklady pro inspiraci, třeba pořádání ještě jiných sportovních akcí. I když i těch je podle mě v Hranicích dostatek. Jsem otevřená dalším dobrým nápadům, vždy je to ale otázka finančních prostředků, které by se musely investovat. I v Hranicích je často situace taková, že ke sportu, který provozují rodiče, se dostanou i jejich děti. Je to takový provázaný systém.

Týká se i Hranic současný trend, kdy děti věnují hodně času vysedávání u počítače a ven za sportem už nechodí tak často jako kdysi?

Žádnou analýzu k tomu samozřejmě nemáme, ale i takové informace se k člověku dostanou. Bavíme se s rodiči i se zástupci klubů a víme, že takový trend probíhá všude. Důvodem, proč si některé sportovní kluby stěžují na úbytek členů v dětských kategoriích, je i širší nabídka sportů. Některé sportovní odvětví už člověk skoro ani nezná. Sportů a sportovních oddílů přibylo i v Hranicích a děti se mezi ně rozmělňují. Proto jich je v mnohých oddílech méně než dříve.

Hranice jsou opět dějištěm závodů Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Je to pro město prestižní záležitost?

Určitě ano. Pokud se pro organizaci takové sportovní akce vyberou Hranice, ukazuje to na vhodné podmínky pro její pořádání, jde také o zviditelnění města. Zároveň je to podle mě informace o tom, že sport se v hranických školách dělá na vysoké úrovni. Děti se totiž probojují do celorepublikového kola a jsou i tam poměrně úspěšné.