Přesně 638 591 lidí bydlelo k poslednímu prosinci loňského roku v Olomouckém kraji. Ten patří k větším regionům – podle počtu obyvatel zaujímá šestou příčku. Tak jako ve všech ostatních krajích České republiky v populaci převažovaly ženy.

„Od 1. ledna do 31. prosince 2011 přišel kraj o 392 obyvatel, což byl mezi kraji po Vysočině nejnižší úbytek. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán pouze na Olomoucku, kde během dvanácti měsíců 2011 přibylo 587 osob. Naopak k nejvyššímu poklesu počtu osob došlo v okrese Přerov, a to o 437 obyvatel,“ informovala v úterý Michaela Smutná z olomoucké pobočky Českého statistického úřadu

Kraj během roku 2011 přišel o své obyvatele, a to jak zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovalých nad počtem přistěhovalých (-144), tak i vyšším počtem zemřelých nad narozenými dětmi (-248).

„Olomoucký kraj vinou převahy vystěhovalých nad přistěhovalými přišel o 144 svých obyvatel. Jedině do okresů Olomouc (288) a Prostějov (104) se více osob přistěhovalo, než se z nich vystěhovalo. Nejvíce osob opustilo Přerovsko (-250),“ sdělila Michaela Smutná.

SOUVISEJÍCÍ: Olomouc nemusí být brzy stotisícová. Vystěhovaní poráží přistěhovalce

Na území Olomouckého kraje se narodilo 6 311 dětí. Při meziročním srovnání to bylo méně, celkem o 611 miminek.

Svobodným matkám se v Olomouckém kraji narodilo 43 procent dětí, nejvíce opět na Jesenicku – 59,4 procenta.

Nejčastější příčina úmrtí: nemoci oběhové soustavy

Od ledna do prosince 2011 zemřelo v Olomouckém kraji 6 559 obyvatel, což bylo o 189 osob méně než v roce 2010. V kraji tak zemřelo 3 356 mužů a 3 203 žen.

„Nejčastější příčinou úmrtí v kraji byly tradičně nemoci oběhové soustavy,“ doplnila Smutná.

Poté rakoviny, 25 procent. U mužů to byla nejčastěji rakovina průdušek a plic a v případě žen nádory prsu.

Olomoucký kraj vloni patřil k většině krajů, kde se lidé méně vdávali a ženili. Od ledna do prosince 2011 si „ANO“ řeklo 2 605 novomanželských párů, což oproti stejnému období 2010 bylo o 70 sňatků méně.

„Pozitivním jevem roku 2011 byl pokles rozvodovosti. Vloni bylo rozvedeno 1 733 manželských párů, což bylo o 90 méně než za rok 2010,“ informovala Michaela Smutná s tím, že rozvádějící se měli ve více než 58 procentech nezletilé dítě.