Na svém pondělním zasedání záměr posvětilo krajské zastupitelstvo. Důvodem se stalo předběžné stanovisko evropské komise, které se nelíbilo, že úřad nevrací peníze všem obyvatelům kraje, kteří využijí zdravotnické péče.

Podle hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka navrhla evropská komise dvě řešení. Buď začne hejtmanství vracet poplatky všem, kteří využijí zdravotnických služeb, nebo musí proplácení zrušit.

„Rozhodli jsme se pro druhou variantu. První možnost by totiž byla velmi nákladná,“ vysvětlil Tesařík.

Pacienti, kteří zaplatí regulační poplatek do konce června, mohou o vrácení poplatku krajský úřad zažádat až do konce srpna.

„Zatím jsme letos proplatili 5,3 milionu korun. Na vracení poplatků máme vyčleněných na rok 2010 dvacet milionů korun. Na konci září budeme vědět, kolik peněz nám po zrušení zbylo,“ uvedl vicehejtman Michael Fischer.

Podle hejtmana zbylé peníze využije kraj na protipovodňová opatření, do zdravotnické a sociální oblasti.

Loni kraj na proplácení poplatků vyčlenil padesát milionů, nakonec však výdaje činily 36,3 milionu. Letos prozatím lidem vrátil 5,3 milionu.

Kraje začaly pacientům přispívat na regulační poplatky od 1. února a v Olomouckém kraji mohli lidé nabídky využít v nemocnicích v Prostějově, Přerově a Šternberku, v nemocničních lékárnách a na pohotovostech zřizovaných krajem a dalších zdravotnicích zařízeních, například v léčebnách v Pasece či Moravském Berouně.