„Vše začne slavnostním průvodem obcí, v jehož rámci dojde k položení věnců u pomníku Tomáše Garigua Masaryka. Zastavíme se také u školy, kde se nachází pomník Svatopluka Pazdery, řídícího učitele místní školy, který byl za druhé světové války v odboji. Zahynul v koncentračním táboře, do nějž byl transportován poté, co jej gestapo odvedlo přímo z vyučování, " připomněl starosta Olšovce Antonín Folter významnou osobnost obce.

„Velkou událostí, především pro věřící, bude jistě liturgická mše, kterou u nás ještě nikdy nikdo nesloužil. Jelikož jsme vesnice bez kostela, pořádáme polní mši. Původně ji měl světit olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ale zrovna ten víkend se účastní Světového setkání mládeže s papežem v Krakově. Nakonec tedy z Olomouce přijede Mons. Josef Hrdlička, který by měl mši celebrovat společně s hranickým děkanem Jiřím Doleželem, " prozradil starosta.

Návštěvníci pochopitelně nebudou ochuzení o kulturní ani sportovní aktivity.

„Pro všechny, kteří si rádi zvednou hladinu adrenalinu, bude jistě zajímavým zpestřením lanovka nad lomem. Jedním z vrcholů programu by mělo být vystoupení zpěváka Petra Bendeho s cimbálovkou Grajcar, kteří zahrají od půl osmé," uvedl dále Antonín Folter. Na závěr oslav si organizátoři připravili ohňostroj.

Kniha o historii obce

Součástí oslav bude také výstava akvarelů olšoveckého rodáka Aloise Šindlera s názvem Hlas mého srdce.

Zájemci budou ve slavnostní den moci vůbec poprvé zakoupit zbrusu novou publikaci Olšovec v proudu dějin, která podrobně mapuje historii obce od počátků až po současnost.

„Myšlenka vydat knihu, která by zachytila a osvětlila život v naší obci v minulosti i v současnosti, byla vyslovena v roce 2014. Tehdy zastupitelstvo rozhodlo, že by měla vyjít u příležitosti pěti set let od první písemné zmínky o obci Olšovec, tedy právě letos," uvedl starosta Antonín Folter.

„Je třeba znát svoji historii a poučit se, abychom mohli společně vytvářet naši budoucnost," píše starosta v předmluvě knihy, která by měla být v rámci sobotního programu slavnostně pokřtěna.

„Je potřeba zdůraznit, že v roce 1516 se sice poprvé objevil název Olšovec, avšak lidé zde sídlili již mnohem dříve. O vzniku předchůdkyně Olšovce, vsi Šovejdy, však nejsou vedeny dostatečné prameny," zakončil starosta Olšovce.

David Král