Mohl byste na úvod krátce představit vaši obec Olšovec?

Obec Olšovec leží pět kilometrů od Hranic. Katastrální území se rozkládá na osm set třiceti hektarech.

Přejděme přímo k vaší osobě. Jak dlouho už v obci starostujete?

V komunální politice jsem už od listopadu roku 1994. O čtyři roky později, tedy v roce 1998, jsem se stal starostou.

Ve vedení obce se pohybujete už dlouho dobu. Co za ty roky se vám nejvíce podařilo?

Myslím si, že nejznámější akcí, která se podařila, je rekonstrukce celé hlaví silnice přes Olšovec. Dále pak například oprava všech chodníků a rekonstrukce domu, kde se nachází náš Obecní úřad. A přibližně před čtrnácti dny jsme zkolaudovali vodovod.

Vyjmenoval jste poměrně velké akce. Ale určitě je spousta i menších, které obci pomohly?

Samozřejmě. Například rekonstrukce mateřské a základní školy, kde se udělala i nová fasáda. Obec je kompletně plynofikovaná.

Do funkce jste šel určitě s nějakými představami, které se ale naopak naplnit a udělat nepodařilo?

Domnívám si, že není něco, co bychom chtěli a nepodařilo se. Spíše se jedná o věci, které nejsou tolik důležité a proto se odložily na později.

Jaké hlavní investiční akce máte v Olšovci naplánované na vaše současné volební období?

Poslední dobou jsme hodně investovali do vodovodu, proto momentálně žádné větší akce neplánujeme. Spíše se bude jednat o fázi projektových příprav na rekonstrukci místních silnic a komunikací.

Mluvil jste o špatných místních komunikacích. Má ještě obec nějaký další větší problém?

Myslím si, že žádný vážný problém u nás nemáme. Možná do budoucna bude potřeba vyřešit oblast kanalizace v obci, protože momentálně máme jen povrchovou.

Přejděme k životu v obci. Jaké spolky zde fungují a jakým způsobem s nimi obec spolupracuje?

Je zde Sbor dobrovolných hasičů, místní organizace Českého rybářského svazu, Sportovní klub Olšovec a občanské sdružení společnost Patriot. Myslím si, že jednou nejvýznamnějších složek jsou hasiči, kteří se ve velkém starají i o kulturní život v obci.

Zmínil jste kulturní život. Jaké největší akce u vás v obci pořádáte?

Hasiči pořádají závody, plesy a Vodění medvěda. V sobotu pořádáme šestý ročník Country festivalu, kde vystoupí i František Nedvěd. Své plesy pořádají i rybáři. Máme zde například i fotbalové turnaje.

Nepříjemností pro většinu obcí na Hranicku jsou opakující se povodně. Jakým způsobem trápí Olšovec?

My se snažíme s povodněmi hodně bojovat. Podařilo se nám vystavět lapač naplavenin. Jedná se o ochranu obce při běžných průtocích, kdy nedojde k extrémní přívalovým dešťům.

Mohl byste přiblížit, jakým způsobem se mění populace v obci za dobu, co se pohybujete ve funkci starosty?

Řekl bych, že poslední dobou je trend, že se k nám lidé nejen vrací, ale i noví stěhují. V posledních letech počet obyvatel stále stoupá.

Co si myslíte, že je k vám láká?

Obci se podařilo zřídit stavební parcely. V současné době se na nich staví a je zde několik domů těsně před kolaudací. Možná se jim líbí i krajina a okolí Olšovce.

Na závěr se vás zeptám, na co byste pozval k vám do obce a okolí turisty?

Máme zde na návsi zvonici z roku 1717. Přes naši obec jde cyklotrasa. Je zde jedna z tras Mlynářského krajánku a máme zde přírodní koupání v lomu. (zem)

Dotazník

Stav: ženatý

Počet dětí: dvě

Znamení zvěrokruhu: Panna

Největší koníček: motorismus

Největší neřest: to se neříká

Nejoblíbenější film: filmy s Vlastou Burianem

Nejoblíbenější hudba: Fleret, Kabát

Nejoblíbenější jídlo: svíčková