Memorandum město teprve připravuje a vedení hranického Sokola s ním prozatím nebylo seznámeno. Ještě jednou se tak omlouváme za nepřesnou interpretaci získaných informací.

„Naše město bude v rámci svých možností pomáhat udržovat tuto významnou historickou památku a napomáhat zisku jakékoli státní nebo krajské dotace. Zároveň ale bude ctít vůli jednoty sokolské, která je právoplatným nositelem historické tradice,“ vyjádřil se k záležitosti starosta města Hranice Jiří Kudláček.