Tento záměr je v režii kraje, ale lidem se nelíbí, jakým způsobem má být cesta v obci opravena.

Proto se sešli se zástupci kraje, vedením obce a projektanty, aby si navzájem vysvětlili nejasnosti.

„V současné době je vydáno stavební povolení, které bylo přerušeno odvoláním občanů obce,“ řekl na veřejném projednávání projektant stavby Jan Široký.

Podle projektové dokumentace má být silnice opravena tak, že dojde k odfrézování stávajících asfaltových vrstev, k ošetření trhlin a položení nové obrusné vrstvy z asfaltové směsi.

„Počítá se i s výměnou obrubníků v celém úseku, osazením ochranného dělícího ostrůvku, vybudováním zpomalovacího ostrůvku, opravou a doplněním uličních vpustí a vybudováním nových odstavných pruhů,“ upřesnil Květoslav Král z oddělení investic Krajského úřadu v Olomouci.

Trnem v oku je u místních obyvatel hlavně výška silnice. „Máme požadavek, aby se komunikace vrátila do původní výškové polohy a obec tím získala šanci na lepší způsob odvedení dešťových vod z chodníků a veřejných prostranství ke komunikaci,“ vysvětlil jeden z kritiků navrhovaného způsobu opravy silnice Radek Zbožínek z Brodku u Přerova.

Podle jeho slov původní poloha silnice byla vytvořena na přelomu dvacátých až třicátých let minulého století.

„Do té doby, než na ni bylo o padesát let později navezeno několik asfaltových vrstev, byla nejnižším místem veřejného prostranství. Teď je místem naopak nejvyšším, což přináší opakující se problémy s odvedením dešťových vod,“ dodal Zbožínek, který pokládá opravu silnice tak, jak je nastavena, za plýtvání peněz.

Na současnou výšku silnice si proto nechal zpracovat posudky od odborníků. „Jak Ústav vodního hospodářství obcí, tak Ústav pozemních komunikací při Vysokém učení technickém v Brně potvrdily, že současná výška vozovky je nevhodná,“ vyjádřil se Roman Zbožínek.

„Bydlím naproti kostelu a souhlasím s tím, že domy podél silnice jsou takzvaně utopené. Když je větší příval vody, ve sklepě se nám objevuje voda,“ potvrdil jeden z obyvatel obce Jaroslav Brázda.

„Projekt je řešen tak, že ze silnice dešťová voda na vaše pozemky stékat nebude,“ uklidňoval Brodecké na veřejném projednávání autor projektu Jan Široký.

Opravit silnici, jak navrhují někteří místní obyvatelé, však podle zástupců kraje není zapotřebí. „Máme za to, že projekt je provedený optimálně a není třeba jej měnit. Tam, kde mají lidé pocit, že jejich domy leží výrazně pod silnicí, provedeme na místě šetření,“ řekl závěrem Květoslav Král.