„Nepodařilo se jim získat potřebná data pro vyhotovení studie, proto to bylo o jeden měsíc posunuto. Máme ale ujištění, že k patnáctému listopadu bude celá studie hotová, a to včetně návrhu řešení správní budovy," řekla místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová, do jejíž gesce dopravní úsek ve městě spadá.

Město ani projektanti zatím nemají k dispozici přesné údaje o četnosti jednotlivých spojů a o dalších souvisejících skutečnostech. Kvůli tomu došlo k termínovému posunu.

„Koordinátor nám tyto údaje nepředal. Proto jsme se rozhodli, že na sběru těchto informací začneme pracovat sami. Určitý časový skluz to ale samozřejmě přineslo," řekl vedoucí střediska Olomouc společnosti Dopravní projektování Aleš Cipris.

Připravovaná studie je přitom v celé věci v podstatě stěžejní. Teprve od ní se totiž bude odvíjet způsob, jakým se autobusový terminál bude opravovat a kterých pozemků se vlastně práce budou týkat.

Studie s přednádražím nepočítá

Přestože se původně uvažovalo i o začlenění prostorů vlakového přednádraží, alespoň studie podle slov Aleše Ciprise toto území zahrnovat nebude.

České dráhy a Správa železniční dopravní cesty totiž stále ještě nevyřešily složité majetkoprávní záležitosti.

Město, coby vlastník nádraží, se už v minulosti klonilo k opravě na společné náklady s nájemcem plochy. Jenže kvůli chybějícím informacím jsou teď pořád všechny možnosti otevřené.

„Ano, ve hře jsou i jiné varianty. V současné době ale ty události nemůžeme předjímat. Zatím taky nebyly vyhlášené vhodné dotační tituly, pokud by se taková možnost vyskytla, určitě bychom na ni zareagovali," doplnila místostarostka Trvdoňová.

Naprosto nevyhovující stav

O nutné rekonstrukci autobusového nádraží se mluví už dlouhé roky, jenže až loňské zjištění pracovníků Bezpečnosti ochrany zdraví při práci dalo věci do pohybu. Jejich prověrka potvrdila, že hranické nádraží se nachází v naprosto nevyhovujícím sta­vu.

Otázkou také zůstává, které subjekty se na opravě budou podílet. Trvající zájem v úterý potvrdila i ČSAD Ostrava, která nádraží v současnosti provozuje.

„Je to otázka dohody a přizpůsobení se situaci a požadavkům," uvedl k možným variantám řešení rekonstrukce Milan Satke ze zmíněné společnosti.