Po celý týden v Týně skupinka dobrovolníků pod vedením Franse Van Veena, který je hlavním iniciátorem setkání, prováděla sanaci vlhkosti této památky.

„Cílem dobrovolnického programu je možnost lépe poznat sám sebe, ale také jiné národy. Naším mottem je umožnit mladým lidem, aby dokázali vidět dál než za horizont své země,“ vysvětlil smysl akce Frans Van Veen.

Z jejich ochoty, ale také z pracovního nasazení měl velkou radost také lipnický farář Josef Pelc.

„Je až neuvěřitelné, že se tito lidé rozhodli nám pomoci a na vlastní náklady se k nám dopravili z Holandska. My jsme jim pouze poskytli jídlo a ubytování na lipnické faře,“ řekl Josef Pelc.

Jak dodal, část financí na celou akci putovala z římskokatolické farnosti v Lipníku nad Bečvou, druhou polovinu si holandští dobrovolníci hradili sami.

„Naše zastavení v Týně nad Bečvou není jediným pobytem v České republice. Farnost ve Voorburgu úzce spolupracuje již několik let s městem a s farností v Hranicích, ale také s celým mikroregionem. Zapojujeme se do akcí z oblasti sportu nebo kultury. Před několika lety jsme také pomáhali při opravách mostu v Rybářích, který strhla povodeň,“ informoval Frans Van Veen, který je čestným občanem města Hranice.

Přestože místní obyvatele a dobrovolníky z okolí Voorburgu odděluje od sebe přes tisíc kilometrů, s komunikací problém v žádném případě neměli.

„Všichni umí dobře anglicky, takže pokud jsem v Týně, tak tlumočím. Jinak se domlouváme všemožnými způsoby,“ řekl s úsměvem Josef Pelc.

Jak k tomu dodal Frans Van Veen, ke komunikaci není potřeba znát jazyk. „Domlouváme se srdcem.“