Vodní plocha je již několik let znečištěna sinicemi a v současnosti ji využívají hlavně rybáři. Na koupání ve zkalené a špinavé vodě si totiž v letních měsících troufnou jen ti největší odvážlivci.

Velká laguna se má začít čistit od nánosů bahna už v srpnu. Důvodem je, že se městu na tuto akci podařilo ukrojit částku ve výši 2,7 milionu korun ze státních peněz při takzvaném porcování medvěda.

Regenerace laguny se nemohla dlouho provádět, protože město čekalo na udělení výjimky. Část okolí této vodní plochy se totiž nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Žebračka.

„Protože však tato oblast byla z ochranného pásma vyjmuta, může se nyní začít velká laguna čistit,“ připomněl mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.

Součástí rozsáhlých prací je odtěžení nánosů bahna ze dna, a to s pomocí speciálního čerpacího vozu. Práce začnou podle zástupců města už počátkem letošního srpna.

„Velká laguna se bohužel nestihne začít čistit ještě před zahájením letní sezony. Důvodem je, že se kal ze dna musí uložit na pole, a to je možné až po sklizni,“ vysvětlila náměstkyně primátora Elena Grambličková (ODS).

Koupat v laguně bez obav z možných zdravotních následků se ale budou moci lidé už napřesrok. Kromě vyčištění čeká lagunu také úprava neudržovaných břehů, výsadba zeleně a obnovovat semái mobiliář.

Už v loňském roce byly v blízkosti přírodního koupaliště instalovány také nové lavičky a město zde nechalo zbudovat dětský areál.

Jak k tomu dodal vedoucí odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš, schválil Olomoucký kraj záměr na vyhlášení nedaleké malé laguny přírodní památkou. „Znamená to, že pro malou lagunu bude platit režim jako pro přírodní rezervaci,“ podotkl Juliš.