Její zkušenost zřejmě nejlépe vypovídá o tom, v jaké stavu se tento komplex už dlouhá léta nachází.

„Jsem tady dvacet let a za tu dobu se tady vyměnilo jenom linoleum. Čtyřicet let od otevření budovy se prostě pozná. Od té doby se tady opravdu nic nestalo," uvedla ke svému pracovišti v boudově čekárny.

„Lidé si stěžují i na zastávky nebo toalety. Já s tím ale nic neudělám," dodala.

I ona tak netrpělivě vyhlíží rekonstrukci celého nádraží, které nyní opět vysvitlo na povrch. Příčinou byla prověrka Bezpečnosti ochrany zdraví při práci (BOZP), jejíž výsledky jsou podle očekávání velice nepříznivé. To, že situace je neudržitelná už několik let, přiznává i hranická radnice.

„S autobusovým nádražím nám vznikají problémy. Prověrku BOZP provedla odborně způsobilá osoba, která nás upozorňuje na nevyhovující stav jak provozní budovy, tak i pojezdových ploch i ploch určených ke stání," uvedla místostarostka Hranic Pavla Tvrdoňová (Změna pro Hranice), která má oblast dopravy v Hranicích ve své kompetenci.

Autobusové nádraží v Hranicích

O přestavbě se jednalo již před čtyřmi lety

Ta o budoucnosti a případné rekonstrukci nádraží jedná hlavně s pověřenými odbory dopravy a správy majetku.

„Připravujeme materiál, který by tuto situaci řešil v několika variantách. Jednou z nich je prodej autobusového nádraží a rekonstrukce, kterou by realizovalo ČSAD, další variantou je celková rekonstrukce pouze v režii města a třetí možností jsou nezbytné opravy zrealizované tak, aby vyhovovaly bezpečnostním předpisům a byl by umožněn provoz," dodala.

K dalšímu jednání s kompetentními odbory má dojít na začátku prosince, připravený materiál se pak předloží městské radě. Tématem jednání bude hlavně finanční stránka, která je i v tomto případě kamenem úrazu.

„Cena se pohybuje v řádech několika desítek milionů. Ale vzhledem k tomu, že nádraží nevyhovuje po stránce bezpečnosti a budova je téměř v havarijním stavu, mělo by se to řešit co nejdříve," konstatovala Pavla Tvrdoňová.

Kompletní rekonstrukce autobusového nádraží není v Hranicích žádnou novinkou. O takovém projektu se uvažovalo už před čtyřmi lety.

Jenže ani tehdejší zastupitelé, podobně ti současní, na opravu nenašli potřebné peníze.

„Tehdy se na projekt nepodařilo získat žádné dotace. Komplexní přestavba autobusového nádraží je velice nákladná záležitost. Autobusové zastávky rosmístěné po městě vyplývaly z jiného dotačního titulu," uvedl tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský.

Místostarostka uvedla, že město se zatím nepřiklání ani k jednomu ze tří zmíněných návrhů. ČSAD však měla podle neoficiálních informací o odkoupení autobusového nádraží zájem. Údajně však narazila na nesouhlasný postoj vedení města.