„Opravdu nevím, jestli bylo nutné opravovat zrovna tento úsek. Silnice mi připadala v dobrém stavu," myslí si Tomáš Macháč. „Chápu, že kraj dostane dotace a potřebuje je někde utratit, ale podle mého názoru jsou v Olomouckém kraji silnice, které jsou v mnohem horším stavu. Například stará cesta z Lipníka na Olomouc. Tam by to bylo určitě vhodnější," doplnil řidič z Hranic.

Ředitelství silnic a dálnic, pod nějž tato komunikace spadá, se však již dříve vyjádřilo směrem k nutnosti těchto oprav.

„Na základě prohlídek týkajících se mimo jiné i stavebního stavu vozovek byla v roce 2015 provedena diagnostika na silnici mezinárodního významu číslo I/47 mezi obcí Slavíč a Bělotín. Tato diagnostika byla provedena akreditovanou firmou v oboru silničního stavitelství na úseku délky 10,3 kilometrů. Sběrem poruch na této komunikaci včetně měření únosnosti a laboratorních rozborů živičných vrstev bylo konstatováno, že více jak 75 procent komunikace v tomto úseku je v nevyhovujícím a havarijním stavu. Z tohoto důvodu byla následně roku 2015 zpracována projektová dokumentace na opravu povrchu vozovky," uvedl již dříve Jan Studecký, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Někteří však poukazují také na délku prací, které zabraly bezmála půl roku. „Trvalo to dlouho a je otázka, jestli to bylo kvůli tomu, že ty práce opravdu zaberou tolik času, nebo kvůli tomu, že se nepracovalo s dostatečnou intenzitou. Většinou když jsem úsekem projížděla, tak jsem pracovat nikoho neviděla," uvedla další z řidiček.

Nepříjemnosti řidičům způsobovaly především uzavírky, které se průběžně objevovaly po celé délce úseku. Nejvýraznější omezení představovalo uzavření kruhového objezdu u supermarketů Lidl a Hypernova.

David Král