„Výběrové řízení, do kterého se přihlásily dvě firmy, jsme zrušili, protože jsme neměli plné finanční krytí na tuto zakázku. I když jsme na tuto investici získali dotaci z evropských zdrojů ve výši 10 milionů korun, náklady jsou vyčísleny na 11 až 14 milionů. Musíme tedy zajistit finanční prostředky na dofinancování této investice a vypsat nové výběrové řízení,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Josef Kulíšek.

Skleníky jsou řadu let ve zchátralém stavu a hyzdí tvář vyhlášeného největšího přerovského parku Michalova. Po rekonstrukci má jeden skleník sloužit jako pěstební a druhý jako výstavní. V jednom se budou pěstovat rostliny určené k výsadbě v parku, druhý mohou obyvatelé v rámci vycházky navštívit a pokochat se zde zajímavými druhy rostlin.

Rekonstrukce skleníků měla být původně dokončena na přelomu června a července. „Tento termín se však vzhledem k tomu, že bude vypsáno nové výběrové řízení na dodavatele, posouvá, a to zhruba o měsíc,“ dodala náměstkyně přerovského primátora Elena Grambličková.