V parku už je v těchto dnech předem usazen pískovcový podstavec protuto památku, která je datována rokem 1888. „K přemístění kříže jsme přistoupili z toho důvodu, že dosud stál na pozemku, který nebyl v majetku města. Umístění v blízkosti garáží také nebylo právě vhodné,“ informoval lipnický starosta Miloslav Přikryl. Čtyři metry vysoký kamenný kříž bude stát v parku u hradeb poblíž kované plastiky.