Silnice, dodnes dlážděná žulovými kostkami, však není v majetku města, ale Olomouckého kraje. Po dokončení kanalizace v Drahotuších je ve velmi špatném stavu.

V některých úsecích zemina stále sedá a vznikají hrby, v jiných úsecích jsou žulové kostky zalité asfaltem. Ani podloží, ani žulové kostky neodpovídají stávajícímu provozu na komunikacích.

Domy v těchto ulicích trpí otřesy a následně praskají, projíždějící automobily trpí značnými nerovnostmi ve vozovce a dochází k poškození vozidel. Stav silnice také komplikuje zimní údržbu v této části Drahotuš.

„Chceme, aby vedení města vyvíjelo soustavný tlak na majitele této silnice I. třídy a intenzivně s ním jednalo o nápravě situace a opravě komunikace. Vedení města je pro Olomoucký kraj partner na jiné úrovni, než občané místní části,“ míní jeden z iniciátorů Jan Trefil.

Organizátoři petice by byli nejraději, kdyby došlo k celkové rekonstrukci na silnici s asfaltovým povrchem. Domnívají se také, že získané žulové kostky budou pro kraj a jeho organizaci, která silnice spravuje, dostatečným bonusem za to, že ji opraví.

Chtějí také využít komunálních voleb a případných změn na hranické radnici k tomu, aby se podařilo prosadit požadavek na jednání s krajem.

Petice je připravena k podepisování od pondělí 18. října v drahotušské knihovně.

Magdalena Gladišová