Realizace tak velkého projektu je totiž nezbytně závislá na získání dotace z Regionálního operačního programu. Bez příspěvku by město na dlouhodobě zamýšlenou opravu nemělo peníze.

Z důvodové zprávy vyplývá, že celkové náklady na realizaci projektu činí 26 milionů korun, a to včetně nutného přeložení trafostanice.

V případě úspěchu žádosti by radnice získala necelých dvacet milionů, zbývající část by v příštích dvou letech šla z městské pokladny.

Například podle zastupitele a hranického radního Karla Hübla si nyní město takovou akci vzhledem k finančním nárokům nemůže dovolit.

„Město získalo dotaci na výstavbu kanalizace Pod Hůrkou a ve Velké. Myslím, že Hranice budou muset do budoucna šetřit. Obávám se, že provozní náklady projektu rekonstrukce zámecké zahrady budou mnohem vyšší než uváděných tři sta tisíc a rozpočet města by byl do budoucna hodně zatěžovaný. Tím se omezí investice na jiné potřebné projekty. Rekonstrukce zámecké zahrady by se měla odložit na pozdější období," řekl jediný zastupitel, který se při hlasování postavil proti podání žádosti.

Podle slov předsedy finančního výboru Jiřího Haši by ale Hranice finanční spoluúčast na opravu nevyužívané plochy zvládly.

„I s vědomím dalších nutných projektů jsem přesvědčený o tom, že město by v letech 2014 a 2015 bylo schopno tu spoluúčast finančně zvládnout. Tohle je navíc poslední možnost, kdy se o dotaci můžeme ucházet. Není zřejmé, jak budou tyto regionální operační programy pokračovat," řekl Jiří Haša.

Podzámecká zahrada v Hranicích

Součást programu na 2004 - 2010

Opravená zahrada by se kromě zvelebené vizuální stránky části nejbližšího okolí renesančního zámku měla stát také nepřehlédnutelným lákadlem pro veřejnost, která by v centru města trávila svůj čas.

„Myslím, že zámecká zahrada by si pořádnou rekonstrukci zasloužila. Město se dlouhodobě snaží nějakým způsobem přilákat lidi do centra a tohle je jeden z vhodných způsobů, jak toho docílit. Stačí se podívat, s jakým povděkem lidé kvitovali opravený park," uvedla k projektu Radka Ondriášová.

S rekonstrukcí souhlasí také komise pro regeneraci městské památkové zóny.

Rekonstrukce v současnosti nepřístupné zámecké zahrady byla součástí programu pro rozvoj města už na roky 2004 až 2010. Od té doby bylo k projektu vypracovaných už několik studií.

V souvislosti s revitalizací prostoru se uvažovalo o vysázení zeleně, navržení laviček, dětských prvků, kašny, pobytové terasy nebo multifunkčního prostoru pro sportovní či kulturní využití.