„Rorýs obecný hnízdil původně ve štěrbinách vysokých skalních stěn, odtud se přesunul do spár hradních zdí a pod střechy městských domů. Dnešní doba jim však nepřeje. Stává se, že jsou opeřenci zazděni nebo zatepleni při sezení na vejcích, nebo i s mláďaty v hnízdě,“ uvedl Jiří Šafránek, místopředseda Moravského ornitologického spolu (MOS) v Přerově.

Podle něj majitelé domů mnohdy ani netuší, že v jejich domě zvíře hnízdí. „A přitom je možné opravovat i zateplovat a rorýsům neublížit. Stačí jen znát jejich hnízdiště a při stavebních pracích je zachovat nebo ptákům vytvořit náhradní,“ doplnil Šafránek.

Členové MOS v Přerově se proto snaží zmapovat hnízdiště rorýsů v Olomouckém kraji a na Kroměřížšku. Žádají tedy nejširší veřejnost o pomoc při určení úkrytů ptáků.

„Uvítáme informace o všech hnízdištích. Především potřebujeme znát město, ulici a číslo domu, maximální počet najednou pozorovaných rorýsů, datum pozorování a popis umístění vletového otvoru. Vhodné jsou i fotografie domů nebo nákres otvoru,“ vysvětlil Šafránek.

Všechny tyto informace mohou lidé posílat na e-mail: mosprerov@seznam.cz nebo poštou do Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Podrobná příručka k ochraně rorýsů a netopýrů