„Mladým lékařům máme co nabídnout. Naši lékaři jsou erudovaní. Sami mají za sebou celou řadu stáží u nás i v zahraničí. Chceme tyto zkušenosti předat dál. Naším cílem je, aby pacientům byla poskytnuta léčba a péče na moderní úrovni,“ řekl primář ortopedického oddělení nemocnice v Přerově Jiří Selucký.

Tentokrát se účastníci školícího kurzu zabývali problematikou deformovaných kostí na nohou. Přímo na operačním sále je se speciálními technikami seznámil přerovský ortoped Petr Skácel, který se touto problematikou zabývá.

„Na čtyřech pacientech jsme použili různé typy rekonstrukčních výkonů vycházejících ze současné francouzské školy chirurgie nohy. Tyto výkony slouží k úpravě vrozených či získaných deformit nohou,“ upřesnil ortoped Skácel.

Jedním z účastníků včerejšího školícího kurzu byl i lékař Radek Fejgl z Jablonce nad Nisou. „Školení tohoto typu se účastním poprvé. Očekávám, že zde načerpám nové zkušenosti, popřípadě se zdokonalím v tom, co už znám,“ řekl ortoped Fejgl.