Výstavu a oslavy celkově zahájil hranický starosta Miroslav Wildner. Na slavnostní vernisáži byly rovněž předány pamětní listy zasloužilým obyvatelům.

Každá z oceněných osobností si odnesla kromě pamětního listu a drobného dárku i novou knihu o Drahotuších, která vyšla při příležitosti oslav.

„Naše práce byla vykonána pro dobro občanů, pro blaho společnosti,“ komentoval publikaci Miroslav Černý, jeden z autorů a zároveň oceněných.

Ceremoniálu se zúčastnila i nejstarší občanka nejen Drahotuš, ale i celých Hranic, stoletá Aloisie Hynčicová. Na oficiální oslavy se Drahotušští připravovali s velkým předstihem.

„Přípravy trvaly tři roky, je proto třeba poděkovat všem, kteří se na nich podíleli,“ řekl přítomnýmstarosta Wildner. „Doufejme, že si Drahotuše uchovají i v budoucnu svou historii a výjimečnost,“ řekla předsedkyně Osadního výboru Vlasta Zapatová.

Výstava byla k vidění po celý víkend a nabídla návštěvníkům fotografie a dokumenty, které se váží k Drahotuším.