Nyní, po uskutečnění valné hromady je konečně jasno. Ota Čermák, který pracoval v Ekoltesu od listopadu minulého roku na pozici vedoucího provozu 1, bude funkci ředitele vykonávat i nadále.

„Uskutečnila se valná hromada, kde bylo potvrzeno mé působení na pozici ředitele," potvrdil Ota Čermák.

Jeho jmenování provázela špatná koordinace postupu v této záležitosti mezi představenstvem a vedením města Hranice, jež je vlastníkem společnosti.

„Zlepšení komunikace mezi vedením Ekoltesu a vedením radnice bude jedním z bezprostředních cílů. Také bychom rádi zlepšili informovanost veřejnosti o činnosti společnosti," doplnil dále ředitel Ekoltesu.

Bez výběrového řízení

Ota Čermák byl do nové funkce dosazen bez výběrového řízení. Zúčastnil se však loňského výběru ředitele, ve kterém skončil na druhém místě za odvolaným Václavem Mikšíkem.

Představenstvo společnosti se tak rozhodlo uvolněnou pozici obsadit ihned. Právě zde došlo k neinformovanosti vedení města, které se domnívalo, že ředitel bude vybrán pomocí nového výběrového řízení.

„Valná hromada si vyslechla názory dvou členů představenstva, jelikož třetím členem byl již odvolaný ředitel Václav Mikšík. Po předložení zdůvodnění personálních změn jsme dospěli k názoru, že předseda představenstva byl oprávněn jednat, avšak připojily jsme připomínky. A sice takové, že napříště bude mít předseda povinnost projednávat personální změny dotýkající se přímého řízení a veřejného mínění jak s valnou hromadou, tak s dozorčí radou. Zákon sice tuto povinnost neukládá, ale valná hromada a dozorčí rada si tyto podmínku vymínila," uvedl starosta města Jiří Kudláček.

„K samotnému jmenování Oty Čermáka se, vzhledem k jeho výsledkům v posledním výběrovém řízení, a také velice dobrému plnění úkolů na pozici vedoucího provozu 1, valná hromada rozhodla nevyslovit nesouhlas a potvrdit tak jeho jmenování," prozradil dále starosta.

"Nekompetentnost k naplnění bezprostředních cílů"

Důvodem odvolání Václava Mikšíka byla podle předsedy představenstva Františka Smolky nekompetentnost k naplnění bezprostředních cílů a plánů společnosti.

„Václav Mikšík odvedl velký kus práce v období, kdy bylo potřeba napravit nedostatky minulého vedení a společnost stabilizovat. Výsledky jeho práce byly zaznamenány nejen vedením města, ale i mnoha občany. I přesto se představenstvo rozhodlo, že vzhledem ke stávající situaci a budoucím úkolům, které jsou od společnosti Ekoltes očekávány, provede změnu na postu ředitele," uvedl krátce po rozhodnutí František Smolka.

David Král