Zelení totiž jednali na ministerstvu životního prostředí o tom, zda stát finančně podpoří vybudování této stanice.

Podle výsledků měření, která se ve městě před časem prováděla, mají Hranice problém s nadměrným množstvím polétavého prachu. Jeho hlavním zdrojem je automobilová doprava.

Radnice se proto v roce 2006 zavázala, že bude se znečišťováním ovzduší bojovat. Nechala si dokonce za půl milionu korun vypracovat Program snižování emisí a Program ke zlepšení kvality ovzduší města Hranic.

Jedním z cílů bylo vybudování monitorovací stanice. Na tu však město dosud nenašlo v rozpočtu peníze. Iniciativy se proto chopili místní Zelení. Ti vstoupili prostřednictvím svého předsedy Martina Bursíka do jednání z ministerstvem životního prostředí.

„Jednání, které proběhlo koncem února, dopadlo pro Hranice pozitivně. Ministerstvo uznalo, že problémy s ovzduším jsou u nás opravdu značné. To by mělo ovlivnit i rozhodování, zda nám budou peníze na monitorovací stanici přiděleny,“ informoval hranický zastupitel za Stranu zelených Milan Vinkler.

Podle jeho slov již Hranice dostaly příslib potřebných peněz, definitivně však ještě rozhodnuto není. „Odpověď z ministerstva by měla přijít do konce měsíce,“ dodal Milan Vinkler.

Hraničtí zastupitelé se však na podzim dohodli na tom, že nebudou spoléhat pouze na rozhodnutí ministerstva životního prostředí o potřebné dotaci. Pokud ji město nezíská, mělo by ještě letos najít na vybudování monitorovací stanice rezervu ve vlastním rozpočtu.