A na minimum se podle starosty sníží prašnost po dokončení dvou velkých staveb – dálnice a kanalizace v Drahotuších, a to hlavně po následných opravách silnic, které jsou stavbami poškozené.

„Po ukončení těchto dvou velkých staveb se prašnost ve městě sníží na minimum,“ řekl starosta. Jak vysvětlil, chystají se po dokončení obou staveb opravy silnic v místních částech i v Hranicích. Opravy se dočkají lidé v ulicích, které jsou poškozené převozem materiálu na dálnici.

„Týká se to průtahu Velkou, Potštátské ulice, Alšovy ulice, Nádražní, ulice Nová až po kruhový objezd u Lidlu, a dále třídy 1. máje až po kruhový objezd u Sigmy, ale také Nádražní ulice v Drahotuších,“ upřesnil Miroslav Wildner.

Jak dodal, opravy budou provedeny v roce 2009 v rámci smlouvy, kterou podepsal správce komunikací s Ředitelstvím silnic a dálnic. Opravy místních silnic se připravují také v Drahotuších.

„Komplexně budou po dokončení kanalizace v Drahotuších opraveny tamní ulice Hranická, Lipnická a Nádražní,“ upřesnil starosta.

Práce začnou podle hranického starosty ještě letos a skončí na jaře roku 2009. Město na jejich rekonstrukci přispěje částkou téměř milion tři sta tisíc korun.

„Úpravou komunikací dojde ke snížení prašnosti,“ slibuje starosta Miroslav Wildner. Jak připomněl, probíhá ve městě a místních částech letos stejně jako vloni zvýšená očista ulic.

Ta přijde hranickou radnici na milion osm set tisíc korun.