„Pacient má k dispozici tlačítko, kterým pumpu ovládá. Po jeho stlačení dostane dávku léku od bolesti. Lékař nastaví velikost této dávky a také bezpečnostní limit, tedy dobu, po kterou je pumpa neaktivní po podání jednotlivé dávky. Rovněž je stanoven limit celkového množství léku za určité časové období – zpravidla čtyři hodiny,“ vysvětlil bezpečnost přístroje náměstek lékařského ředitele pro léčebnou a preventivní péči Jiří Ševčík.

Přístroj je rovněž chráněn mechanicky a elektronicky. To znamená, že změnit nastavení pumpy může jen lékař po přiložení elektronického klí­če.

Dávkovač léků přináší řadu výhod především pacientům, kteří si léčbu bolesti řídí sami. Již samotný pocit této kontroly nad bolestí je přínosem. Výrazně se snižuje riziko předávkování a také nároky na personál jsou nižší.

„Není nutno opakovaně za pacientem chodit a podávat mu injekce od bolesti,“ dodal závěrem Jiří Ševčík.