„Stroj byl dlouhodobě nepoužívaný a umístěný v malé zemědělské usedlosti, kterou Ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) získal jako odúmrť,“ sdělila Jana Rennerová, vedoucí samostatného oddělení komunikace.

„Nabídli jsme předměty, které připadly státu v rámci odúmrti organizačním složkám, jež by o ně mohly mít zájem. Vyřídili jsme celou záležitost poměrně rychle, protože se nám ihned ozvalo Technické muzeum v Brně,“ řekl ředitel územního pracoviště ÚZSVM Karel Siwka.

„Pumpa pravděpodobně zůstane v depozitáři, pokud nebude v budoucnu vytvořena nějaká speciální expozice. Ukázalo se totiž, že je ve velmi špatném technickém stavu,“ uvedl Ondřej Merta z Technického muzea v Brně.

Odúmrť je případ, kdy není žádný dědic, který by po zesnulém dostal majetek. V těchto případech pozůstalost připadá státu. Pokud k takové situaci dojde, je to právě ÚZSVM, který má na starosti hospodařit s takovým majetkem.